change site

Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt op: 18 September 2023

Waar heeft het privacybeleid betrekking op?

Het privacybeleid beschrijft hoe ZEEKR EU B.V. (ook aangeduid als "ZEEKR", "wij" of "ons") gebruik maakt van uw gegevens wanneer u gebruikt maakt van de ZEEKR websites en mobiele applicaties ("ZEEKR Platforms"), en wanneer u goederen en diensten van ons koopt.

Het privacybeleid beschrijft ook de rechten die u heeft op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die ZEEKR uitvoert. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte "Uw keuzes en rechten".

Persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen

Wanneer wij hieronder naar persoonsgegevens verwijzen, bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken wanneer u gebruik maakt van de ZEEKR Platforms en wanneer u goederen en diensten van ons koopt. Dit omvat:

CategorieDetails
Identificatiegegevens en ContactgegevensAanmeldings- en registratiegegevens omvatten voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, accountwachtwoord, aanmeldings-IP en verificatiecode (bijv. om uw wachtwoord opnieuw in te stellen).
LeveringsgegevensLand/Provincie, stad, tijdzone, huidige tijd, adres en postcode.
MarketinginformatieAbonnementskeuze, waaronder begrepen e-mail en privacy toestemmingen.
Analytische en Gedragsinformatie

Uw interactie met ons waaronder interacties in de winkel, telefonisch en online (zoals aanmelden voor onze nieuwsbrief, via ons Contactformulier, aanvragen voor proefritten, klantgeschiedenis, interacties met callcenters en het plaatsen van bestellingen).

Uw gebruik van de ZEEKR Platforms, inclusief uw surfgedrag, het aantal bezochte pagina's, bekeken inhoud, of (al dan niet wordt geopende) e-mailcommunicatie en op welke delen van de ZEEKR Platforms of e-mailcommunicatie wordt geklikt. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid.

Informatie over het (mobiele) apparaatHet merk van het (mobiele) apparaat, het apparaattype, het besturingssyteem, de versie van het besturingssysteem, de browser, de eerste toegangsbron, registratie, tijd en taal, IP-adres.
OrdergegevensUw ordergegevens, waaronder uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, ID-nummer en factureringsgegevens.
BetalingsgegevensBevestiging van onze externe betalingsproviders met betrekking tot de betaalstatus van je order (inclusief de terugbetaling van het depot), bankrekeningnummer.
Financiële Dienst InformatieAutoconfiguratie en autoprijs, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, details financieringsaanvraag (inclusief ordernummer, eerste aanbetaling, financieringsduur/aantal termijnen, ballon-/eindbetaling, inbegrepen aantal kilometers in km per jaar).
Informatie over Proefritafspraken

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Indien door u verstrekt: uw rijgeschiedenis/ rijervaring, uw postcode, land, showroomlocatie, proefritadres, afspraaktijd, voorkeursmodel auto.

Informatie over Autovoorkeur Voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, voorkeursserie auto, voorkeursmodel auto, voorkeursdatum aankoop, voorkeursmethode aankoop.
Autogegevens Autokentekenplaatnummer, Voertuigidentificatienummer (VIN) en kilometerstand van de auto.
Stemopname-gegevens Opnamen van uw telefoongesprekken met ons callcenterserviceteam.

Hoe gebruiken wij deze informatie en wat is de wettelijke grondslag voor het gebruik van de gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden en in overeenstemming met wettelijke grondslagen:

DoeleindenWettelijke grondslag
We verzamelen en gebruiken Identificatie- en Contactgegevens, Ordergegevens, Autogegevens en Betalingsgegevens om u serviceberichten te sturen en u op de hoogte te houden van uw order.Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
We verzamelen en gebruiken Identificatie- en Contactgegevens, Ordergegevens, Betalingsgegevens, Analytische- en Gedragsinformatie, Informatie over Proefritafspraken, Informatie over Autovoorkeuren en Autogegevens om u klantenservice te kunnen bieden via ons callcenter, mede met betrekking tot auto-onderdelen, vragen, garanties en terugbetalingen.Noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van onze overeenkomst met u of noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
We verzamelen en gebruiken Stemopname-gegevens als onderdeel van telefoongesprekken met u en ons callcenterserviceteam om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en onze diensten te verbeteren.Uw toestemming indien deze vereist en verkregen is.
Wij zullen Marketing Informatie verzamelen en gebruiken om u direct marketing berichten te sturen met betrekking tot onze relevante producten en diensten, of andere producten en diensten die door ons, onze gelieerde ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners worden geleverd.Uw toestemming wanneer die vereist en verkregen is en anders ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te promoten bij onze bestaande klanten.
Als u ons hebt gevraagd u geen direct marketing berichten te sturen, zijn wij wettelijk verplicht dit te registreren.
Wij zullen uw Analytische- en Gedragsinformatie verzamelen en analyseren om onze ZEEKR Platforms te beheren en te exploiteren, daaronder begrepen het doeleinde om deze bijgewerkt en relevant te houden en om ons bedrijf te ontwikkelen, onze callcenterdiensten te verbeteren en om onze marketingstrategie te bepalen.Uw toestemming wanneer die vereist en verkregen is en anders ons gerechtvaardigd belang om onze site te beheren en de werking ervan te verbeteren.
Wij verzamelen en gebruiken uw Contactgegevens, Details over de bezorging, Marketing Informatie, Analytische- en Gedragsinformatie en Informatie over het (mobiele) apparaat voor bedrijfsdoeleinden, zoals inloggen op de website.Uw toestemming wanneer die toestemming vereist is.
We verzamelen en gebruiken Identificatiegegevens en Contactgegevens, Ordergegevens, Autogegevens en Betalingsgegevens om aan uw verzoek voor producten en diensten te voldoen. (inclusief reparatie- en onderhoudsdiensten).Noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met u. of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
We verzamelen en gebruiken je Betalingsgegevens om je order of een verzoek om een terugbetaling van een aanbetaling, een terugbetaling van een bestelling en maandelijkse betalingen uit te voeren en voor financiële servicedoeleinden.Noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met u.
We verzamelen en gebruiken uw Financiële Dienst Informatie om uw aanvraag voor een autolening of autoleasing te verwerken.Noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van onze overeenkomst met u of indien wij geen overeenkomst met u aangaan ons gerechtvaardigd belang om u op uw verzoek financieringsmogelijkheden van derden aan te bieden.
We verzamelen en gebruiken de gegevens van de Proefritafspraak om uw reservering voor een Proefritafspraak te bevestigen en u te voorzien van verdere service-informatie over uw reservering.Noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met u.

Er zijn gevallen waarin wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te gebruiken. Ons gerechtvaardigd belang zal variëren afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij uw gegevens gebruiken, en wij leggen hierboven uit wat het belang is en hoe het belang verband houdt met de verwerkingen die wij uitvoeren. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan hebben wij – zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming - een afweging gemaakt om onze belangen te documenteren, waarbij wij nagaan welke gevolgen de verwerking voor de persoon van wie de gegevens verwerkt worden heeft en om te bepalen of de belangen van deze personen zwaarder wegen dan onze belangen bij de verwerking. U kunt meer informatie over deze afweging krijgen via de contactgegevens die onderaan dit privacybeleid staan.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw gegevens met de volgende categorieën ontvangers:

Categorie persoonsgegevensCategorie ontvangerWaarom delen we de persoonsgegevens?
Identificatiegegevens, Contactgegevens, Leveringsgegevens, Marketinginformatie, Ordergegevens, Analytische- en Gedragsinformatie, Informatie over Proefritafspraken, Informatie over Autovoorkeuren, Autogegevens en Stemopname-gegevensZEEKR groepsmaatschappijenOm de Diensten die op het ZEEKR Platform aan u worden geleverd te verlenen, te ontwikkelen en te verbeteren en om diensten buiten het ZEEKR Platform te leveren, zoals onze callcenter diensten en reparatie- en onderhoudsdiensten.
Identificatiegegevens, Contactgegevens, Leveringsgegevens, Marketinginformatie, Analytische- en Gedragsinformatie, Ordergegevens, Betalingsgegevens, Informatie over Autovoorkeuren, Autogegevens en Stemopname-gegevensThird party serviceproviders (zoals ons e-commerceplatform met betrekking tot het plaatsen van orders, onze verkoopassistent-app waarmee informatie van u kan worden verzameld in de winkel of Salesforce voor het leveren van diensten op het gebied van klantenrelatiebeheer en betalingsproviders met betrekking tot het betalen van bestellingen; Guance Cloud onze cloud hostingprovider; en Google Ireland Ltd. En Google LLC voor Google-diensten (zie hieronder voor meer informatie).We nemen andere bedrijven en personen in dienst om functies namens ons uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn websitehosting en -onderhoud, relatiebeheer, identiteitscontrole, het uitvoeren van orders voor producten of diensten, het verzenden van post en e-mails; cloudhostingdiensten;zie de details hieronder voor de Google-diensten.
Identificatiegegevens, Contactgegevens, Leveringsgegevens en Informatie over het (mobiele) apparaat, Apparaat informatie, Informatie over de Proefritafspraak.Kredietwaardigheidsorganisaties, wetshandhavings- en fraudepreventieorganisaties.Om fraude, terrorisme, een verkeerde voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren, overeenkomstig toepasselijke wetgeving.
Financiële Dienst InformatieDerde partij financiële dienstverleners voor autoleningen en autoleasing.De financiële dienstverlener in staat stellen om op jouw verzoek een autolening of autoleasing aan te bieden.

Waar wij uw persoonsgegevens doorgeven

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden doorgegeven naar en opgeslagen op een bestemming buiten de EU/EER. Vanwege het wereldwijde karakter van ons bedrijf, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met dienstverleners buiten de EU en de EER, waaronder met name de VS en China, die ons helpen bij het hosten en onderhouden van de website. Waar deze locaties geen passend beschermingsniveau bieden, zorgen we voor passende waarborgen om de doorgifte van uw persoonsgegevens naar deze landen te beschermen.

CategorieMechanismeLand

Als onderdeel van Google-diensten:

Analytische- en Gedragsinformatie en Informatie over het (mobiele) apparaat.

EU SCCsVerenigde Staten (zie de details hieronder)
Informatie over het Onderhoud EU SCCsChina

Een kopie van het relevante mechanisme kan op verzoek voor uw beoordeling worden verkregen door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens.

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google LLC (“Google”), in Europa vertegenwoordigd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager dient om de via hem geïntegreerde tools te beheren en af te spelen. De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen in de cookiebanner.

De ontvanger van de gegevens is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google LLC verplicht zich tot naleving van de EU-standaardcontractbepalingen voor de overdracht van gegevens. Ga naar de privacyverklaring van Google voor meer informatie over hoe Google uw gegevens verwerkt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google") in Europa vertegenwoordigd door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. In dit verband hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking gesloten in overeenstemming met art. 28 AVG.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

IP-adressen worden ingekort of gemaskeerd zodra de gegevens door Google Analytics worden ontvangen en voordat ze worden opgeslagen of verwerkt. De gegevens worden na 2 jaar verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG, artikel 11.7a lid 1 sub b Tw AVG. U kunt dit te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen in de cookiebanner.

De ontvanger van de gegevens is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google LLC verplicht zich tot naleving van de EU-standaardcontractbepalingen voor de overdracht van gegevens. Ga naar de privacyverklaring van Google voor Google Analytics voor meer informatie over hoe Google deze cookies gebruikt en uw gegevens verwerkt.

Uw keuzes en rechten

U heeft de volgende rechten:

RechtSamenvatting
Het recht op informatieHiermee kunt u informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Het recht van inzageU kunt onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, corrigeren.
Het recht op rectificatieEnables you to correct any inaccurate or incomplete personal data we hold about you.
Het recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")Hiermee kunt u ons in bepaalde omstandigheden vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.
Het recht om de verwerking te beperkenU kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.
Het recht van bezwaarU kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), waaronder verwerking voor direct marketing - uw bezwaar zal worden gehonoreerd en wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de verwerking is gebaseerd op dwingende wettelijke plichten of noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen die door of tegen ons kunnen worden ingesteld.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevensU kunt ons verzoeken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt ongehinderd aan een derde door te geven, of u een kopie ervan te geven zodat u ze aan een derde kunt doorgeven, indien dit technisch mogelijk is.

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als bij inwilliging van uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zouden worden onthuld, of als u ons vraagt om informatie te wissen die wij wettelijk verplicht zijn of waarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat om de gegevens te bezwaren.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens of gebruik het contactformulier op OneTrust voor rechten van betrokkenen.

Wanneer wij de verwerking op uw toestemming baseren, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan. Wij kunnen echter een andere wettelijke grondslag hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals de in de tabel hierboven omschreven.

In sommige gevallen kunnen wij u direct marketing berichten sturen zonder uw toestemming, wanneer wij ons beroepen op onze gerechtvaardigde belangen. U hebt het recht om op elk moment af te zien van direct marketing en de profilering die wij uitvoeren ten behoeve van direct marketing. U kunt uw recht uitoefenen door de instructies in het betreffende bericht te volgen wanneer dit een elektronisch bericht, zoals een e-mail, is, of door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Als uw bezorgdheid niet is weggenomen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU/EER is hier beschikbaar. Voor landen buiten de EU verwijzen wij u naar de website van uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Beveiliging

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, openbaarmaking, wijziging, niet-beschikbaarheid, ongeoorloofde toegang en vernietiging en handhaven de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Het voorgaande wordt ook gewaarborgd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Wij kiezen onze beveiligingsmaatregelen met inachtneming van de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede de risico’s en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en verbeteren deze voortdurend.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij verzamelen voor alleen zolang dat nodig is om onze diensten te verlenen, zolang dat nodig is om de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens te vervullen, of zolang dat wettelijk verplicht is.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken wij de gegevens totdat u ons vraagt ermee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren). Wij registreren ook het feit dat u ons hebt verzocht u geen direct marketing te sturen of uw gegevens niet te verwerken, zodat wij uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Met betrekking tot het gebruik en de bewaartermijn van cookies, kunt u ons Cookiebeleid.

Updates van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde bij te werken en te wijzigen en wij zullen u een nieuw Privacybeleid ter beschikking stellen wanneer wij wezenlijke updates uitvoeren. Wij kunnen u ook van tijd tot tijd op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Neem contact met ons op

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ZEEKR EU B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 88529789, gevestigd te Jachthavenweg 112, 1081 KJ Amsterdam, Nederland.

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen in verband met onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via dataprivacy@zeekr.eu.

Gebruiksvoorwaarden

ACHTERGROND

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht ZEEKR EU B.V., met KvK-nummer 88529789 en met adres Jachthavenweg 112, 1081 KJ Amsterdam, Nederland ("ZEEKR", "wij", "onze" of "ons") exploiteert de website https://zeekr.eu ("Website").

Dit document bevat de gebruiksvoorwaarden van ZEEKR voor het gebruik van de Website (de "Voorwaarden"). De Voorwaarden zijn van toepassing tussen ZEEKR en de gebruikers van de Website ("Gebruiker" of "u").

Wanneer u onze Website gebruikt, dient u akkoord te gaan met de Voorwaarden. Wij vragen u de Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Website gaat gebruiken. Als u de Voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

1. GEDRAGSREGELS

1.1 Wanneer u de Website gebruikt, mag u niet:

 • (a) handelen in strijd met de Voorwaarden;
 • (b) inhoud te uploaden die schadelijk is of inbreuk maakt op de rechten van derden;
 • (c) onbevoegde toegang verkrijgen tot servers of databases die worden gebruikt voor de werking van onze Website; of
 • (d) zogenaamde "screen scraping" van de inhoud van de Website uitvoeren.

2. GEBRUIKERSACCOUNT

 1. 2.1

  Om toegang te krijgen tot bepaalde delen en functies van de Website, moet u een gebruikersaccount aanmaken (het "Gebruikersaccount") en zich daarbij aanmelden.

 2. 2.2

  Als u ervoor kiest om een Gebruikersaccount aan te maken, mogen het e-mailadres en het wachtwoord dat u kiest als inloggegevens niet schadelijk, beledigend, racistisch of etnisch aanstootgevend, seksueel expliciet en/of lasterlijk zijn en geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of enige persoonlijke privacyrechten.

 3. 2.3

  Bij het aanmaken van uw Gebruikersaccount wordt u gevraagd om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Lees ons privacybeleid dat beschikbaar is op https://zeekr.eu/nl-nl/privacy-policy voordat u een Gebruikersaccount aanmaakt.

 4. 2.4

  Uw Gebruikersaccount is persoonlijk en u mag uw Gebruikersaccount niet overdragen aan een derde partij of een derde partij toestaan gebruik te maken van de Website via uw Gebruikersaccount. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw inloggegevens tegen toegang door onbevoegde personen. Als u reden hebt om aan te nemen dat een derde partij toegang heeft verkregen tot uw Gebruikersaccount, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. 3.1

  ZEEKR en haar licentiegevers hebben alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en de inhoud daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot documenten, bestanden, tekst, afbeeldingen, grafieken en producten die op de Website te vinden zijn. Niets in deze Voorwaarden vormt een eigendomsoverdracht aan u met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de Website en/of de inhoud daarvan.

 2. 3.2

  De Website en de inhoud ervan worden beschermd door het auteursrecht. Reverse engineering van de Website en de inhoud daarvan is, behalve zoals toegestaan door de wet, verboden.

4. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD

 1. 4.1

  Indien u inhoud verstrekt aan de Website, bijvoorbeeld opmerkingen of vragen, bent u volledig verantwoordelijk voor deze inhoud. Alle inhoud die u aan de Website verstrekt, wordt door ons behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.

 2. 4.2

  U stemt er uitdrukkelijk mee in ZEEKR een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht te verlenen om de inhoud die u aan de Website verstrekt vrij te gebruiken, te bewerken of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, toestemming en/of vergoeding aan u. Dergelijk gebruik kan plaatsvinden voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en plaatsing geheel of gedeeltelijk, in elk medium en op elke wijze, nu bekend of later ontwikkeld, op deze Website of anderszins. Niettemin garanderen wij niet dat wij door u bijgedragen inhoud zullen gebruiken, bewerken of verwijderen.

5. AANSPRAKELIJKHEID

 1. 5.1

  ZEEKR is niet verantwoordelijk voor beslissingen die u neemt op basis van de inhoud op de Website. De inhoud op de Website is van algemene aard en is niet bedoeld als advies of aanbeveling aan u.

 2. 5.2

  De Website en de inhoud ervan worden geleverd "as is" en ZEEKR geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Website of de inhoud ervan.

 3. 5.3

  Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor schade en verlies in verband met uw gebruik van de Website en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onmogelijkheid om de Website en de inhoud ervan te gebruiken.

 4. 5.4

  ZEEKR kan op de Website linken naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud.

6. PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u de Website gebruikt. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons privacybeleid raadplegen dat hier beschikbaar is: https://zeekr.eu/nl-nl/privacy-policy.

7. WIJZIGINGEN

ZEEKR heeft het recht de Website, de inhoud ervan en/of de Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.

8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST, AFSTAND VAN RECHTEN, SCHEIDBAARHEID

 1. 8.1

  Deze Voorwaarden en ons privacybeleid, elk zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Website.

 2. 8.2

  Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

 3. 8.3

  Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden uitgevoerd in de mate die maximaal is toegestaan om de bedoeling van deze Voorwaarden te handhaven, en zullen de andere delen volledig van kracht blijven.

9. CONTACT

Indien u vragen heeft met betrekking tot de Website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: website@zeekr.eu.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. 10.1

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van conflictenrecht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing. Geschillen over deze voorwaarden worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 2. 10.2

  De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op www.ec.europa.eu/consumers/odr. ZEEKR is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Impressum

Naam en adres van het bedrijf

ZEEKR EU B.V.

Jachthavenweg 112, 1081 KJ Amsterdam

Nederland

Bevoegde bestuurder

Mr. S. Fotinos

KvK-nummer van het bedrijf

88529789

Statutaire zetel: Amsterdam

BTW-identificatienummer

NL864670795B01

E-mailadres

website@zeekr.eu

Platform voor online geschillenbeslechting voor consumenten

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Gebruiksvoorwaarden

https://zeekr.eu/nl-nl/policy?type=terms_of_use

Garantievoorwaarden

(Versie 1.0)

1. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED

ZEEKR Netherlands B.V., KVK-nummer 88541983 (hierna"ZEEKR") geeft garantie op elk nieuw ZEEKR voertuig dat in Nederland wordt verkocht, geregistreerd en gebruikt. ZEEKR biedt een Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen (zoals gedefinieerd in artikel 4) en aanvullende garanties zoals gespecificeerd in paragraaf 5.1- 5.8 hieronder. De Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen en de aanvullende garanties zoals bepaald in deze Garantievoorwaarden worden hierna aangeduid als de "Garantie".

De Garantie wordt verstrekt aan u, de koper van een ZEEKR voertuig (hierna "Voertuig") en geldt daarna ten gunste van de eigenaar van het Voertuig op elk moment tijdens de garantieperiode (hierna "Eigenaar van het Voertuig").

Deze Garantie is de enige garantie die ZEEKR biedt voor het Voertuig, de onderdelen en bijbehorende uitrusting. ZEEKR is niet gebonden aan andere garantieverplichtingen dan die welke uitdrukkelijk in deze Garantie zijn vermeld.

De Garantie wordt alleen verleend voor Voertuigen die worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd in overeenstemming met de aanbevelingen en instructies van ZEEKR en op voorwaarde dat de Eigenaar van het Voertuig voldoet aan de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze Garantie.

Deze Garantie geeft u specifieke rechten. Deze rechten vervangen of beïnvloeden uw dwingendrechtelijke wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving niet.

2. OVERDRAAGBAARHEID VAN DE GARANTIE

De Garantie is ten gunste van, en kan alleen worden geclaimd door de Eigenaar van het Voertuig op enig moment tijdens de toepasselijke garantieperiode. Indien het Voertuig wordt overgedragen aan een andere eigenaar, zal de Garantie overgedragen worden aan de Eigenaar van het Voertuig.

De overdracht van een Voertuig aan een volgende Voertuigeigenaar heeft geen invloed op het feit dat het Voertuig nog binnen de periode en het aantal kilometers valt die hieronder voor elke garantievorm worden gespecificeerd. Overdracht van Garantie kan alleen plaatsvinden als het Voertuig tot de datum van overdracht is gebruikt en onderhouden volgens de aanbevelingen en instructies van ZEEKR en de vorige en huidige voertuigeigenaren hebben voldaan aan de voorwaarden en bepalingen van deze Garantie. Dit geldt in het bijzonder voor het onderhoud van het Voertuig volgens de aanbevelingen en instructies van ZEEKR.

3. INSPECTIE VÓÓR LEVERING

Het voertuig wordt geïnspecteerd en afgesteld volgens de hoge kwaliteitsnormen van ZEEKR voordat het aan u wordt afgeleverd, zodat u verzekerd bent van tevredenheid op de lange termijn. Alle kilometers die het Voertuig vóór de afleveringsdatum heeft afgelegd, worden meegerekend in de kilometerlimiet van de Nieuwe Voertuiggarantie.

4. ZEEKR BEPERKTE GARANTIE NIEUWE VOERTUIGEN

De Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen dekt de kosten van reparatie of vervanging van onderdelen en componenten van uw nieuwe Voertuig die materiaal- of constructiefouten vertonen.

De Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen is geldig vanaf de eerste registratiedatum van uw nieuwe Voertuig gedurende vijf (5) jaar, of tot uw nieuwe Voertuig een kilometerstand van honderdduizend (100.000) kilometer heeft bereikt (kilometerbeperking van toepassing vanaf de vijfentwintigste (25ste) maand), afhankelijk van wat zich het eerst voordoet ("Eerste Garantieperiode"), en tot tien (10) jaar vanaf de eerste registratiedatum van uw nieuwe Voertuig, of tot uw nieuwe Voertuig een kilometerstand van tweehonderdduizend (200.000) kilometer heeft bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, op voorwaarde dat aan de voorwaarden voor een extra garantieperiode is voldaan, zoals hieronder uiteengezet ("Extra Garantieperiode").

Tijdens de Eerste Garantieperiode mag het Voertuig in elke werkplaats worden onderhouden, mits het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de door ZEEKR goedgekeurde normen en het door ZEEKR aanbevolen onderhoudsschema, met gebruik van originele ZEEKR reserveonderdelen of onderdelen van gelijke kwaliteit.

Als de Voertuigeigenaar na de Eerste Garantieperiode onderhoud aan zijn Voertuig uitvoert volgens de ZEEKR normen in een ZEEKR Werkplaats (d.w.z. ZEEKR High Tech Service Centers of ZEEKR mobiele services) of een Erkende ZEEKR Werkplaats, verkrijgt de Voertuigeigenaar Extra Garantieperiodes van vierentwintig (24) maanden of veertigduizend (40.000) kilometer garantie per keer, tot het Voertuig ofwel tien (10) jaar oud is of tweehonderdduizend (200.000) kilometer heeft gereden, afhankelijk van welke van de twee zich het eerst voordoet.

Onderstaande tabel toont het door ZEEKR aanbevolen onderhoudsschema en de toepasselijkheid van de Garantie.

Dienstvereiste (op leeftijd of KM, als dat eerder is)Beschrijving van
de service
Voertuig onderhouden bij een ZEEKR High Tech Service Centre, ZEEKR mobiele services of Erkende ZEEKR Werkplaats Voertuig onderhouden bij niet door ZEEKR erkende werkplaatsen
Jaar 2 (40.000 km)1e servicebeurtJAJA
Jaar 4 (80.000 km)2e servicebeurtJAJA
Jaar 5 (100.000 km)GezondheidscheckJANEE
Jaar 6 (120.000 km)3e servicebeurtJANEE
Jaar 7 (140.000 km)GezondheidscheckJANEE
Jaar 8 (160.000 km)4e servicebeurtJANEE
Jaar 9 (180.000 km)GezondheidscheckJANEE
Jaar 10 (200.000 km)5e servicebeurtJANEE

5. AANVULLENDE GARANTIES

5.1. Garantie op onderdelen onderhevig aan slijtage

De garantie op onderdelen onderhevig aan slijtage is geldig vanaf de eerste registratiedatum van het Voertuig en vervalt twee (2) jaar daarna. De onderdelen die onder deze garantie vallen, worden door ZEEKR gespecificeerd en omvatten, onder meer:

Ruitenwisserbladen, zekeringen en relais, gloeilampen, luchtfilter, aircofilter, remblokken en remschijven, bekleding, vloermatten, batterij van de sleutel en de 12-volt batterij.

De e-call-batterij heeft een specifieke garantie van vijf (5) jaar of 100.000 km, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De garantie op onderdelen onderhevig aan slijtage geldt niet voor onderdelen die moeten worden afgesteld of vervangen tijdens gepland onderhoud of standaard onderhoudswerkzaamheden, tenzij dit werk nodig is als direct gevolg van een fabricagefout.

5.2. Dekking voor aanpassingen

Aanpassingen die, naar eigen beoordeling van ZEEKR, kleine veranderingen zijn aan de originele fabrieksfittingen en afstellingen die nodig zijn als onderdeel van de inrijperiode, worden uitgevoerd tijdens de gedekte periode voor aanpassingen. Zaken die vallen onder gepland onderhoud of standaard onderhoudswerkzaamheden, en zaken die zijn uitgesloten in artikel 8 vallen niet onder de dekking.

De duur van de dekking voor aanpassingen is drie (3) maanden vanaf de eerste registratiedatum van het Voertuig. De term "aanpassing" verwijst naar kleine reparaties die gewoonlijk niet gepaard gaan met de vervanging van onderdelen en normaal gepland onderhoud of standaardonderhoud.

5.3. Garantie op serviceonderdelen

De garantie op serviceonderdelen is geldig vanaf de datum van afstelling of vervanging van een serviceonderdeel en vervalt na één (1) jaar. De garantie op serviceonderdelen is geldig voor onderdelen die zijn afgesteld of vervangen als onderdeel van geplande of ongeplande standaardonderhoudswerkzaamheden die buiten de beperkte garantie op nieuwe voertuigen vallen.

5.4. Garantie op originele reserveonderdelen

De garantie op originele reserveonderdelen dekt originele reserveonderdelen van ZEEKR die na de eerste registratiedatum van uw nieuwe Voertuig bij ZEEKR of een Erkende ZEEKR Werkplaats zijn gekocht. De garantie op originele reserveonderdelen geldt vanaf de aankoopdatum van het originele reserveonderdeel en vervalt één (1) jaar na de aankoopdatum. Om het recht op originele onderdelengarantie uit te oefenen, dient u een bewijs van de aankoop- of installatiedatum van het originele onderdeel te overleggen door middel van een factuur.

Als het originele reserveonderdeel is geïnstalleerd door een ZEEKR Werkplaats of een Erkende ZEEKR Werkplaats binnen het kader van de Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen, valt het originele reserveonderdeel in plaats daarvan onder de Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen.

5.5. Garantie op originele accessoires

De garantie op originele accessoires (incl. winterwielen) dekt originele accessoires van ZEEKR die bij ZEEKR, een ZEEKR Werkplaats of een Erkende ZEEKR Werkplaats zijn gekocht, na de eerste registratiedatum van uw nieuwe Voertuig, en is geldig vanaf de aankoopdatum van het accessoire en vervalt twee (2) jaar na de aankoopdatum.

Om het recht op garantie op originele accessoires uit te oefenen, dient u de aankoop- of installatiedatum van de accessoire te bewijzen door middel van een factuur.

5.6. Garantie op verf en oppervlak

De lak- en oppervlaktegarantie dekt fouten met betrekking tot het lakwerk en/of oppervlakteroest en is geldig gedurende vier (4) jaar vanaf de eerste registratiedatum van uw nieuwe Voertuig of tot uw nieuwe Voertuig een kilometerstand van tachtigduizend (80.000) kilometer heeft bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

5.7. Garantie op corrosiebescherming

De corrosiebeschermingsgarantie dekt gebreken met betrekking tot roestperforatie van een origineel plaatmetalen carrosseriepaneel en is geldig tot twaalf (12) jaar vanaf de eerste registratiedatum van uw nieuwe Voertuig of tot uw nieuwe Voertuig een kilometerstand van tweehonderdduizend (200.000) kilometer heeft bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

5.8. Garantie op hoogspanningsbatterijen

De garantie op hoogspanningsbatterijen dekt de door ZEEKR gespecificeerde onderdelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

Hoogspanningsbatterijhouder. De ZEEKR oplaadkabel wordt beschouwd als een accessoire, zie hoofdstuk 5.4.

De garantie op de hoogspanningsbatterij is geldig gedurende acht (8) jaar vanaf de eerste registratiedatum van uw nieuwe Voertuig, of totdat uw nieuwe Voertuig een kilometerstand van tweehonderdduizend (200.000) kilometer heeft bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

LET OP: Hoogspanningsbatterijen zijn onderhevig aan natuurlijke degradatie van de capaciteit als gevolg van veroudering en gebruik. Als de capaciteit van de batterij binnen de garantieperiode lager is dan 70% van de oorspronkelijke status (volgens specificatie), wordt de batterij kosteloos vervangen door een nieuwe, gerepareerde of gereviseerde eenheid.

6. DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN ZEEKR

6.1. Garantie

ZEEKR garandeert de Voertuigeigenaar dat alle reparaties (reparaties of vervangingen) die nodig zijn om materiaal- of constructiefouten onder de Garantie te herstellen, zoals beschreven in zowel paragraaf 4 als artikel 5.1 - 5.8 gratis worden uitgevoerd door een ZEEKR Werkplaats of door een Erkende ZEEKR Werkplaats. De methode van repareren of vervangen wordt bepaald door de ZEEKR Werkplaats of door de Erkende ZEEKR Werkplaats. Onderdelen of componenten, gebruik en gebeurtenissen die zijn uitgesloten van de Garantie staan vermeld onder Hoofdstuk 8.

ZEEKR analyseert en beoordeelt de omstandigheden, symptomen en voorwaarden van een garantieclaim. Alleen gebreken die volgens ZEEKR onder de Garantie vallen worden verholpen, binnen een redelijke termijn en tijdens normale kantooruren. Originele reserveonderdelen en accessoires worden uitsluitend gerepareerd of vervangen door een ZEEKR Werkplaats of een Erkende ZEEKR Werkplaats, met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde originele reserveonderdelen en accessoires naar keuze van ZEEKR. Originele reserveonderdelen en accessoires voldoen aan dezelfde ontwerp- en kwaliteitsnormen als de onderdelen die oorspronkelijk in uw Voertuig zijn geïnstalleerd. Alle vervangen onderdelen of accessoires worden eigendom van ZEEKR en worden niet aan u geretourneerd.

6.2. Productieveranderingen

ZEEKR behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of toevoegingen aan te brengen aan voertuigen die door ZEEKR worden geproduceerd en verkocht, zonder dat ZEEKR verplicht is dezelfde of soortgelijke wijzigingen aan te brengen aan voertuigen die eerder door ZEEKR zijn geproduceerd of verkocht.

7. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

7.1. In ontvangst nemen van uw nieuwe voertuig

Eventuele gebreken of beschadigingen aan het interieur of exterieur van het Voertuig, bijvoorbeeld aan het lakwerk of plaatwerk, of andere gebreken of beschadigingen die het uiterlijk van het Voertuig aantasten, die zich vóór de levering kunnen voordoen, worden meestal ontdekt en gecorrigeerd tijdens het inspectieproces in de assemblagefabriek en de inspectie vóór aflevering. Indien u bij ontvangst van uw Voertuig een van deze gebreken constateert, dient u ZEEKR daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

7.2. Uw voertuig gebruiken

Gebruik, onderhoud en verzorg uw Voertuig zoals aanbevolen door ZEEKR. Meer informatie over hoe u uw voertuig in goede staat kunt houden, vindt u in de digitale gebruikershandleiding.

7.3. Uw voertuig onderhouden

Om volledig gedekt te blijven door de Garantie moet uw voertuig periodiek worden onderhouden volgens de goedgekeurde normen en het aanbevolen onderhoudsschema van ZEEKR. Schade of defecten aan het Voertuig veroorzaakt door onderhoud van slechte kwaliteit of gebrekkig onderhoud worden niet verholpen onder de Garantie. De voertuigeigenaar dient een adequaat onderhoudsboekje bij te houden zodat een ZEEKR Werkplaats of Erkende ZEEKR Werkplaats kunnen nagaan dat het Voertuig naar behoren is onderhouden. Als de voertuigeigenaar deze gegevens niet bijhoudt, valt het Voertuig mogelijk niet onder de Garantie.

ZEEKR adviseert periodieke onderhoudsbeurten uit te laten voeren door een ZEEKR Werkplaats of een door Erkende ZEEKR Werkplaats op uw kosten. ZEEKR Werkplaatsen en Erkende ZEEKR Werkplaatsen worden regelmatig geïnformeerd over elk ZEEKR-model en zijn uitgerust en getraind om uw ZEEKR Voertuig kwaliteitsonderhoud te bieden.

7.4. Verf, oppervlak en corrosie

Om de geldigheid van de lak- en oppervlaktegarantie en de garantie op corrosiebescherming te behouden, dient u het volgende te doen:

- Lees de meegeleverde onderhoudsinstructies. Meer informatie over hoe u uw Voertuig in goede staat kunt houden, vindt u in de gebruikershandleiding.

- Zorg ervoor dat de halfjaarlijkse lakinspectie wordt uitgevoerd en goed wordt gedocumenteerd door ZEEKR.

- Was uw Voertuig regelmatig en in overeenstemming met de aanbevelingen van ZEEKR zoals vastgelegd in de gebruikershandleiding.

- Verwijder zout, zand, smeltmiddelen voor ijs, weg- en olieteer, boomsappen, vogelpoep en andere mogelijk schadelijke materialen onmiddellijk wanneer deze op het voertuig worden aangetroffen.

- Repareer eventuele schade aan het oppervlak van het Voertuig onmiddellijk en op eigen kosten.

7.5. Garantie claimen

De voertuigeigenaar kan aanspraak maken op Garantie door rechtstreeks een verzoek in te dienen bij een ZEEKR Werkplaats of een door Erkende ZEEKR Werkplaats. Elke Garantieclaim wordt gehonoreerd en uitgevoerd in overeenstemming met paragraaf 6.1 en deze Garantie.

8. UITZONDERINGEN OP DE GARANTIE

De volgende uitzonderingen worden gemaakt op de Garantie:

 1. 8.1

  De banden van het Voertuig vallen onder de garantie van de bandenfabrikant en niet onder de Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen. Dit is ook het geval als ze oorspronkelijk op een nieuw ZEEKR-voertuig zijn gemonteerd. De eigenaar van het Voertuig dient zich tot de bandenfabrikant te wenden voor meer informatie over de garantie van de bandenfabrikant.

 2. 8.2

  Als een Voertuig op enigerlei wijze is gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke specificatie van de fabrikant, substantieel opnieuw is geassembleerd of is gerepareerd met onderdelen afkomstig van een ander voertuig.

 3. 8.3

  Elk mechanisch defect dat door een ander bedrijf wordt gedekt.

 4. 8.4

  Alle onderdelen, reserveonderdelen, accessoires of apparatuur niet afkomstig van ZEEKR.

 5. 8.5

  Alle originele ZEEKR onderdelen en arbeidskosten in verband met regulier onderhoud aan uw Voertuig vallen buiten de Garantie, waaronder, maar niet beperkt tot, het balanceren en uitlijnen van wielen, het richten van koplampen, remblokken en -schijven, filters, ruitenwisserbladen, vloeistoffen of smeermiddelen.

 6. 8.6

  Bijkomende kosten die kunnen worden veroorzaakt door een defect of beschadigd onderdeel. Deze Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen dekt bijvoorbeeld geen inkomstenderving, tijdverlies, autohuur, accommodatie, eten, ongemak, het gebruik van een ander voertuig of andere incidentele of gevolgschade die u kunt lijden terwijl uw Voertuig wordt gerepareerd.

 7. 8.7

  Letsel, verlies, schade, kosten, gebreken of storingen veroorzaakt door, voortvloeiend uit of in verband met, maar niet beperkt tot, het volgende:
  - Misbruik, ongeval, diefstal, brandstichting of opzettelijke schade
  - Corrosie, industriële neerslag, verontreiniging met zuren of alkaliën, steenslag, chemische neerslag, boomsap, vogelpoep, zout, hagel, vorst, besneeuwde wegen, onderdompeling in water, overstroming, inbedding in modder of zand, windstorm, blikseminslag of andere omgevingsomstandigheden
  - Gebrek aan goed onderhoud zoals aanbevolen door ZEEKR
  - Het niet onverwijld laten repareren van het Voertuig nadat een defect aan het licht is gekomen
  - Gebruik van niet-originele onderdelen, accessoires of apparatuur
  - Gebruik van verkeerde vloeistoffen of smeermiddelen
  - Niet reageren op een terugroepactie van ZEEKR
  - Uw voertuig niet in veilige en verkeersveilige staat houden
  - Wijzigingen of het gebruik van experimentele apparatuur

 8. 8.8

  Normale slijtage van sierlijsten, verf of andere cosmetische onderdelen.

 9. 8.9

  Elk Voertuig waarvan de kilometerteller is aangepast waarbij geprobeerd is deze te beïnvloeden of waarbij deze is losgekoppeld of vervangen, waardoor de kilometerstand van het gedekte Voertuig niet kan worden geverifieerd/vastgesteld.

 10. 8.10

  Elk Voertuig dat zwaar beschadigd is of dat door een verzekeraar als total loss is bestempeld.

 11. 8.11

  Elk Voertuig dat is gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, gebruik als lesauto, taxi, hulpverleningsvoertuigen, competitie of off-roadgebruik, motorrally, snelheids- of duurtesten, of enige oefening voor deze evenementen. Uw Voertuig mag niet worden aangepast buiten de specificaties van de fabrikant.

 12. 8.12

  Glasbreuk, tenzij dit het gevolg is van materiaal- of fabricagefouten.

 13. 8.13

  Schade veroorzaakt door het volgende:
  - Onjuiste reparatie
  - Opzettelijke schade of letsel
  - Opzettelijke blootstelling aan gevaar
  - Verlies of beschadiging van losse items in uw voertuig
  - Diefstal van uw voertuig
  - Deelnemen aan een criminele daad
  - Elk type ongeval
  - Onder invloed zijn van drugs (tenzij onder medisch toezicht) of alcohol
  - Misbruik of verwaarlozing
  - Elke onwettige handeling of nalatigheid
  - Oorlogshandelingen (inclusief, maar niet beperkt tot militaire explosies) of overmacht (inclusief, maar niet beperkt tot hagel, overstromingen, windstormen, brand, bliksem, vulkanen of aardbevingen)
  - Nucleaire explosie
  - Sonische dreun
  - Radioactiviteit
  - Gebrek aan (of onjuiste specificatie van) olie, smeermiddelen, antivries, hydraulische vloeistoffen of additieven
  - Vreemde stoffen die het koel-, airconditionings- of smeersysteem binnendringen
  - gebruik van of aantasting door olie, smeermiddelen, hydraulische vloeistoffen of additieven die niet door ZEEKR worden aanbevolen of daaraan gelijkwaardig zijn.

 14. 8.14

  Gebreken of storingen als gevolg van onjuiste analyse of reparatie uitgevoerd door een niet door ZEEKR erkende werkplaats

 15. 8.15

  Schade of gebreken als gevolg van het blijven gebruiken van het Voertuig nadat een storingslampje (zoals voor oververhitting of verlies van oliedruk) gaat branden of een andere indicatie van een mechanisch operationeel probleem duidelijk wordt.

 16. 8.16

  Schade aan het interieur die het gevolg is van normale slijtage, verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid. Dit geldt voor zachte delen, bekleding en zitgedeeltes.

9. CONTINENTAAL GEBRUIK

De garantiedekking geldt in Nederland en wordt uitgebreid naar het Europese vasteland* voor een periode van maximaal zestig (60) dagen per jaar onder de volgende voorwaarden:

- U contact opneemt met ZEEKR voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd.

- ZEEKR voert garantiereparaties uit in landen waar Erkende ZEEKR Werkplaatsen aanwezig zijn of in tijdelijk door ZEEKR aangewezen werkplaatsen, of biedt hulp langs de weg als geen adequate reparatieservice onder de garantie beschikbaar is.

- ZEEKR betaalt alleen de gelijkwaardige tarieven en kosten die gelden op de datum van het ontstaan van het gebrek en alleen als het gebrek onder de dekking valt van de voorwaarden van de Beperkte Garantie Nieuwe Voertuigen.

- ZEEKR dekt geen onkosten, gevolgschade, indirecte schade, economische schade, inkomstenderving of ander verlies dat kan voortvloeien uit een gebrek aan een Voertuig.

* Albanië, Andorra, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus (beperkt tot het Griekse deel van het eiland), Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kosovo, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Polen, Portugal, Rep. van San Marino, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Vaticaanstad; Turkije (maar alleen Istanbul en ten westen van de Bosporus), Verenigd Koninkrijk.

Voor eilanden in markten als Kroatië, Griekenland, Frankrijk en Italië is garantiedekking alleen beschikbaar als ZEEKR regelingen heeft getroffen voor het uitvoeren van garantiewerkzaamheden.

De ultraperifere gebieden van Europa (Azoren, Balearen , Canarische Eilanden, Ceuta, Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Mayotte, Melilla, Réunion Eiland, Sint Maarten en het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden) zijn uitgesloten van dekking, zelfs als ze per veerboot bereikbaar zijn.

ZEEKR Assist Algemene Voorwaarden

(Versie 1.0)

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen een klant van een ZEEKR voertuig ("Klant") en ZEEKR Netherlands B.V., met ondernemingsnummer KvK-nummer 88541983 ("ZEEKR"), ("ZEEKR Assist Algemene Voorwaarden").

1. DEFINITIES

 • "Pech" betekent pech met het Voertuig of als het Voertuig anderszins geïmmobiliseerd is of om veiligheidsredenen niet bestuurd kan worden.
 • "Voertuig" betekent het ZEEKR voertuig van de Klant.
 • "ZEEKR Assist" of "Dienst(en)" betekent assistentie geleverd door de ZEEKR Assist Partner zoals gespecificeerd in deze ZEEKR Assist Algemene Voorwaarden.
 • "ZEEKR Assist Partner" betekent een door ZEEKR geautoriseerde derde partij die de Service uitvoert.

2. LEVERING VAN DE SERVICE

 1. 2.1

  ZEEKR Assist diensten wordt geleverd in overeenstemming met deze ZEEKR Assist Algemene Voorwaarden en en naar eigen goedunken van ZEEKR.

 2. 2.2

  De ZEEKR Assist wordt aan de Klant verleend in geval van Pech, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende situaties:
  1. 1.

   Onverwachte mechanische of elektrische storing

  2. 2.

   Lege batterij

  3. 3.

   Buitensluiting uit het Voertuig

  4. 4.

   Verloren of gebroken autosleutels

  5. 5.

   Lekke band(en)

  6. 6.

   Verkeersongeval waarbij het Voertuig geïmmobiliseerd is of dusdanig beschadigd dat veilig rijden niet langer mogelijk is

  7. 7.

   Diefstal, poging tot diefstal of vandalisme waarbij het Voertuig is geïmmobiliseerd

  8. 8.

   Brand

  9. 9.

   Defecten aan veiligheidsgerelateerde onderdelen, zoals airbags, veiligheidsgordels, remsystemen, ruitenwissers, buitenlichten en richtingaanwijzers

  10. 10.

   Verlies van veiligheidsfunctie als gevolg van over-the-air software-updates of connectiviteitsproblemen

 3. 2.3

  ZEEKR Assist wordt 24 uur per dag, elke dag van het jaar verleend en de ZEEKR Assist Partner streeft ernaar de Diensten zo snel mogelijk te verlenen nadat de Klant contact met hem heeft opgenomen.

 4. 2.4

  ZEEKR Assist wordt gratis aan de Klant geleverd, met inachtneming van de hieronder uiteengezette beperkingen.

3. OMVANG VAN DE DIENSTEN

 1. 3.1

  De ZEEKR Assist Partner zal de reparatie en ondersteuning bieden die de ZEEKR Assist Partner noodzakelijk en geschikt acht, met als doel dat de Klant zo snel mogelijk weer met het Voertuig kan rijden. Als de noodzakelijke reparatie en/of ondersteuning meer dan 4 (vier) uur in beslag neemt, of als de ZEEKR Assist Partner van mening is dat het Voertuig niet dezelfde dag kan worden gerepareerd, wordt de Klant een of meer van de volgende opties geboden:
  1. 1.

   Vervoer naar huis

  2. 2.

   Vervoer naar de bestemming van de Klant

  3. 3.

   Een kamer in een plaatselijk hotel

  4. 4.

   Een vervangend Voertuig

 2. 3.2

  De Services kunnen de volgende reparatie en ondersteuning omvatten onder de hieronder uiteengezette voorwaarden:

  3.2.1 Reparatie langs de weg

  Indien nodig biedt de ZEEKR Assist Partner ondersteuning langs de weg om uw Voertuig weer in beweging te krijgen. Als reparatie ter plaatse niet mogelijk is, wordt het Voertuig naar het dichtstbijzijnde ZEEKR High Tech Service Centre of een door ZEEKR erkende werkplaats gesleept.

  3.2.2 Lege batterij

  In geval van een ontladen accu wordt, indien beschikbaar, mobiel opladen aangeboden of wordt het Voertuig naar het dichtstbijzijnde oplaadstation of naar het dichtstbijzijnde ZEEKR High Tech Service Centre of de dichtstbijzijnde door ZEEKR erkende werkplaats gesleept. In geval van opladen van een hoogspanningsaccu dekt ZEEKR Assist geen kosten voor het opladen, noch ter plaatse, noch bij het laadstation, noch in de werkplaats.

  Bij startproblemen als gevolg van een ontladen 12V-accu biedt de ZEEKR Assist Partner startkabels aan om te starten.

  3.2.3 Slepen

  Indien het niet mogelijk is om het Voertuig binnen een redelijke termijn langs de weg te repareren, zal het Voertuig naar het dichtstbijzijnde ZEEKR High Tech Service Centre of een door ZEEKR erkende werkplaats worden gesleept.

  3.2.4 Taxi

  Als het Voertuig niet binnen vier (4) uur of op dezelfde dag kan worden gerepareerd, dekt ZEEKR Assist de taxikosten voor u en uw mede passagiers tot een bedrag gelijk aan 150 euro (incl btw), in het geval van pech waardoor u niet meer verder kunt rijden op minder dan 80 kilometer van huis.

  Dit alternatief kan niet worden gecombineerd met andere voordelen die worden genoemd in 3.2.5, 3.2.6 of 3.2.7met uitzondering van, indien nodig, taxikosten voor het ophalen en terugbrengen van een vervangend voertuig en taxi kosten voor één rit naar het dichtstbijzijnde trein-boot-veerstation/luchthaven/hotel.

  3.2.5 Hotel

  Als het Voertuig niet binnen vier (4) uur of op dezelfde dag kan worden gerepareerd, dekt ZEEKR Assist voor u de hotelaccommodatie en uw mede passagiers voor de duur van de reparatie van maximaal vier nachten met een maximum van 150 euro (incl. btw) per nacht per persoon, in geval van pech waardoor u niet meer verder kunt rijden op meer dan 80 kilometer van huis. Als ddit het het gevolg is van een ongeval, diefstal, poging tot diefstal, vandalisme of brand van het Voertuig , dekt ZEEKR Assist hotelaccommodatie voor één (1) nacht.

  Dit alternatief kan niet worden gecombineerd met andere voordelen die worden genoemd in 3.2.4, 3.2.6 of 3.2.7.

  3.2.6 Huurauto

  Als het Voertuig niet binnen vier (4) uur of op dezelfde dag kan worden gerepareerd, dekt ZEEKR Assist een huurauto met standaarduitrusting dat qua afmetingen gelijkwaardig is aan uw eigen Voertuig. De huurauto is beschikbaar gedurende maximaal vier (4) werkdagen. Als de reden waardoor u niet verder kunt rijden het gevolg is van een ongeval, diefstal, poging tot diefstal, vandalisme of brand van het Voertuig, wordt de huurauto maximaal één (1) werkdag ter beschikking gesteld. Andere kosten zoals brandstof etc. worden niet gedekt door ZEEKR Assist. De ZEEKR Assist Partner kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de ZEEKR Assist Partner niet in staat is om een voertuig van gelijkwaardig formaat ter beschikking te stellen, of als plaatselijke omstandigheden ertoe leiden dat er geen huurauto beschikbaar is.

  Dit alternatief kan niet worden gecombineerd met andere voordelen die worden genoemd in 3.2.4, 3.2.5 en 3.2.7.

  3.2.7 Vervoer naar huis of naar de bestemming van de Klant

  Als het Voertuig niet binnen vier (4) uur of op dezelfde dag kan worden hersteld, dekt ZEEKR Assist het treinkaartje (economy class) of vliegticket (economy class) als de reis langer duurt dan zes (6) uur om naar huis terug te keren of de reis voort te zetten, voor u en uw mede passagiers tot een bedrag gelijk aan 550 euro (incl btw) per persoon, in geval van pech waardoor u niet meer verder kunt rijden op meer dan 80 kilometer van huis. Als de reden waardoor u niet verder kunt rijden het gevolg is van een ongeval, diefstal, poging tot diefstal, vandalisme of brand van het Voertuig, dekt ZEEKR Assist alleen treintickets.

  Dit alternatief kan niet worden gecombineerd met andere voordelen die worden genoemd in 3.2.4, 3.2.5 en 3.2.6.

  3.2.8 Transport voor ophalen gerepareerd voertuig

  ZEEKR Assist dekt de taxikosten voor één persoon om het gerepareerde Voertuig op te halen als het ZEEKR High Tech Service Centre of de door ZEEKR erkende werkplaats waar het Voertuig wordt gerepareerd minder dan 80 kilometer van uw woonplaats verwijderd is, en een treinticket (economy class) of boot/ferry ticket (economy class) als de afstand meer dan 80 kilometer bedraagt. Als de trein-, boot- of veerbootreis langer dan zes uur duurt, wordt een vliegreis (economy class) als alternatief aangeboden. Als de reden waardoor u niet verder kunt rijden het gevolg is van een ongeval, diefstal, poging tot diefstal, vandalisme of brand van het Voertuig, dekt ZEEKR Assist alleen treintickets als de afstand meer dan 80 kilometer bedraagt.

  3.2.9 Repatriëring uit het buitenland

  Als het Voertuig niet binnen een overeengekomen tijd door de werkplaats in het buitenland kan worden gerepareerd, worden de kosten van het vervoer van het Voertuig en de inhoud per wegtransport of per trein van de werkplaats in het buitenland naar een ZEEKR High Tech Service Centre of een door ZEEKR erkende werkplaats in uw eigen land gedekt.

  3.2.10 Commerciële voertuigen

  Taxi's, huurauto's, politievoertuigen, ambulances en voertuigen die door rijscholen worden gebruikt, hebben alleen recht op reparatie langs de weg, wegslepen en en herstel op onverharde wegen.

 3. 3.3

  ZEEKR Assist is niet van toepassing op:
  1. 1.

   Voertuigen die betrokken zijn bij autoraces, rally's, snelheids- of duurtesten, oefenritten of die buiten de officiële wegen worden gebruikt.

  2. 2.

   Bijstand die nodig is ten gevolge van oorlogen, rellen, opstanden, massale politieke demonstraties, plundering, gebruik voor militaire doeleinden of daden van terrorisme, aardbevingsschade, abnormale weersomstandigheden, atmosferische verschijnselen, nucleaire transformatieverschijnselen of straling veroorzaakt door kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes.

  3. 3.

   Pech veroorzaakt door opzettelijke schade of vandalisme door de eigenaar of deelname aan een criminele daad of overtreding.

  4. 4.

   Eventuele schade als gevolg van interventie van de autoriteiten van het land waar de bijstand wordt verleend of schade veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.

  5. 5.

   Alle schade als gevolg van het gebruik van het Voertuig in strijd met de aanbevelingen in de gebruikershandleiding.

  6. 6.

   Eventuele gevolgkosten en/of schade aan eigendommen als gevolg van Pech.

  7. 7.

   Voertuigen die niet rijklaar zijn gemaakt of die niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant zijn onderhouden door een ZEEKR High Tech Service Centre of een door ZEEKR erkende werkplaats.

  8. 8.

   Voertuigen voor noodgevallen.

  9. 9.

   Alle kosten die betaald hadden moeten worden als de pech niet was opgetreden, zoals voedsel, accommodatie, taxikosten en benzine- of tolheffingen.

  10. 10.

   Elke service die niet eerder is goedgekeurd door ZEEKR en/of de ZEEKR Assist Partner.

  11. 11.

   Voertuigen die verkocht zijn door niet-erkende dealers en nieuwe voertuigen die verkocht zijn in andere landen dan de gedekte landen zijn uitgesloten van de Services, ongeacht waar ze geregistreerd zijn.

  12. 12.

   Voertuigen die naar de door ZEEKR goedgekeurde servicepunten worden gereden, hebben geen recht op de Services. Uitzondering geldt voor veiligheidsgerelateerde onderdelen.

  13. 13.

   Diensten in verband met overlijden of ziekenhuisopname door ziekte of verwonding tijdens het reizen met of zonder het Voertuig.

  14. 14.

   Kosten voor reparatie, reserveonderdelen en opladen.

  15. 15.

   Juridische bijstand en kosten.

 4. 3.4

  ZEEKR Assist wordt geleverd ongeacht waar het Pechgeval zich heeft voorgedaan, bijvoorbeeld op de weg, thuis of op het werk.

 5. 3.5

  Alle inzittenden die zich tijdens pech in het Voertuig bevinden (bestuurder en het maximaal toegestane aantal passagiers in het betreffende Voertuig) worden gedekt door de Service. Caravans of aanhangers (binnen de toegestane limieten voor het Voertuig en de lokale wettelijke limieten) die door het Voertuig worden getrokken, zijn ook gedekt. Paarden of ander vee worden niet gedekt door de Service, maar indien mogelijk zal het paard of vee naar een veilige plaats worden vervoerd.

 6. 3.6

  ZEEKR Assist wordt geleverd in de volgende landen:

  Albanië, Andorra, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus (beperkt tot het Griekse deel van het eiland), Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kosovo, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Polen, Portugal, Rep. van San Marino, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Vaticaanstad; Turkije (maar alleen Istanbul en ten westen van de Bosporus), Verenigd Koninkrijk. Eilanden in markten zoals Kroatië, Griekenland, Frankrijk en Italië zijn gedekt als ze per veerboot bereikbaar zijn.

  De ultraperifere gebieden en landen en gebieden overzee van Europa (zoals Azoren, Balearen, Canarische Eilanden, Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Mayotte, Réunion Eiland, Sint Maarten en het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden) zijn uitgesloten van ZEEKR Assist, ook al zijn ze bereikbaar per veerboot. Ceuta en Melilla zijn ook uitgesloten.

4. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE KLANT

 1. 4.1

  De Klant dient zo snel mogelijk contact op te nemen met de ZEEKR Assist Partner door het telefoonnummer te bellen dat beschikbaar is op de ZEEKR website, via de ZEEKR app, of in overeenstemming met eventuele instructies van ZEEKR, en niet later dan 24 uur die met de Dienst moet worden geleverd na pech.
 2. 4.2

  De Klant neemt geen contact op met een reddingsdienst van een derde partij zonder voorafgaande toestemming van ZEEKR en/of de ZEEKR Assist Partner. ZEEKR Assist dekt niet de kosten voor het gebruik van ongeautoriseerde reddingsdiensten van derden.
 3. 4.3

  De Klant dient in geval van Pech alle veiligheidsmaatregelen te nemen zoals geïnstrueerd en aanbevolen door ZEEKR en/of de ZEEKR Assist Partner, waaronder:
  1. 1.

   Het voertuig veilig parkeren.

  2. 2.

   De alarmknipperlichten aanzetten.

  3. 3.

   Een goed zichtbaar vest aantrekken (in sommige landen wettelijk verplicht).

  4. 4.

   De gevarendriehoek plaatsen op de aanbevolen afstand.

  5. 5.

   Jouw passagiers helpen naar een veilige plek en blijf daar terwijl je op hulp wacht.

 4. 4.4

  De Klant zal alle redelijke inspanningen verrichten om eventuele schade aan het Voertuig, personen en andere zaken in verband met het pechgeval te beperken.
 5. 4.5

  De Klant houdt zich aan alle toepasselijke plaatselijke regels en voorschriften met betrekking tot de veiligheidsaccessoires die in een Voertuig mogen worden meegenomen en wat te doen in een noodgeval.

5. DEFECTEN EN CLAIMS

 1. 5.1

  ZEEKR is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de Dienst en niet aansprakelijk voor fouten met betrekking tot het functioneren van de Dienst.

 2. 5.2

  De Klant dient de ZEEKR Assist Partner zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken in de Dienst. De ZEEKR Assist Partner is niet aansprakelijk voor gebreken die de Klant niet tijdig aan de ZEEKR Assist Partner meldt.

6. TERMIJN EN BEËINDIGING

 1. 6.1

  Deze ZEEKR Assist Voorwaarden treden in werking op de datum van eerste registratie van het Voertuig van de Klant en blijven 3 (drie) jaar van kracht.

 2. 6.2

  Als de Klant zich terugtrekt uit de VerkoopovereenkomstVoertuigen of als de Verkoopovereenkomst Voertuigen anderszins wordt beëindigd, worden deze Algemene Voorwaarden van ZEEKR Assist met onmiddellijke ingang beëindigd.

7. OVERMACHT

De partijen zijn ontheven van elke aansprakelijkheid om de andere partij te compenseren voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit deze ZEEKR Assist Voorwaarden als gevolg van een gebeurtenis buiten de redelijke controle van de partij en waarbij de gebeurtenis redelijkerwijs als onvermijdelijk kan worden beschouwd. Dergelijke gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, oorlog of oorlogshandelingen, beperkingen door overheidsinstanties, brand, staking, blokkade, verbod, defecten of andere soortgelijke gebeurtenissen.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze Algemene Voorwaarden van ZEEKR Assist is Nederland recht van toepassing, ongeacht de bepalingen inzake wetsconflicten. Ieder geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met de Service en/of deze ZEEKR Assist Voorwaarden, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal, indien dit niet tussen de partijen kan worden opgelost, in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. U hebt ook het recht om geschillen voor te leggen via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat u kunt openen door op de volgende link te klikken: Online Geschillenbeslechting | Europese Commissie (europa.eu).

Al geleverd in een aantal Europese landen, meerder landen volgen spoedig.
Het formaat lijkt niet te kloppen.
Versturen
Het formaat lijkt niet te kloppen.

Door je e-mailadres in te voeren, stem je ermee in onze elektronische nieuwsbrieven te ontvangen in overeenstemming met ons privacybeleid, waarvan je je op elk moment kunt afmelden.

Confirm your sign-up

We are thrilled to have you on board for ZEEKR updates! Just one more step to go! To make sure we have the right email address and your permission to contact you, we need you to confirm, your sign-up by clicking the link in the email we just sent you. Once you have done that, you'll be all set to receive our latest updates.

© 2024 ZEEKR en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer: De beschikbaarheid van voertuigmodellen, opties, specificaties en kleuren kan per regio verschillen en ZEEKR behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Voertuigen kunnen worden getoond met optionele uitrusting die niet in alle regio's verkrijgbaar is. De afbeeldingen en video's zijn alleen bedoeld ter illustratie. Op deze website zijn de algemene voorwaarden van ZEEKR van toepassing.