change site

Integritetspolicy för Webbplatsbesökare

Senast uppdaterad: 18 September 2023

Vad omfattar denna policy?

Denna policy beskriver hur ZEEKR EU B.V. (även benämnd som "ZEEKR", "vi" eller "oss") kommer att använda dina uppgifter när du interagerar med oss och ZEEKR-webbplatserna samt våra mobilapplikationer ("ZEEKR-plattformarna"), och när du köper varor eller tjänster från oss.

Den beskriver även dina datsskyddsrättigheter, inklusive rätten att invända mot en del av den behandling som ZEEKR utför. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dessa finns i avsnittet “Dina val och rättigheter”.

Personuppgifter som vi kan samla in om dig

När vi hänvisar till personuppgifter nedan avser vi all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar levande person.

Vi kan samla in och behandla personuppgifter om dig när du interagerar med oss och ZEEKR-plattformarna och när du köper varor och tjänster från oss. Detta inkluderar:

KategoriDetaljer
Identifierings- och KontaktinformationInloggnings- och Registreringsinformation inkluderat förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, lösenord till kontot, IP-adress vid inloggning och verifikationskod (t.ex. för att återställa ditt lösenord).
LeveransuppgifterLand/stat, stad, tidszon, aktuell tid, adress, postnummer.
MarknadsföringsinformationPrenumerationsval, inklusive e-postadress och samtycken avseende integritet.
Analytisk information och Beteendeinformation

Din interaktion med oss och din användning av våra ZEEKR-plattformar inklusive i butik, över telefon och online (så som registrering för vårt nyhetsbrev, via vårt kontaktformulär, förfrågningar om provkörning, kundhistorik, call centre interaktioner och beställningar).

Din användning av våra ZEEKR-plattformar, inklusive surfvanor, antal besökta sidor, visat innehåll, om e-postkommunikation öppnas eller inte, vilka delar av våra ZEEKR-plattformar eller e-postkommunikation som klickas på. För mer information om hur vi använder cookies, läs vår Cookie Policy.

EnhetsinformationEnhetsmärke, enhetstyp, operativsystem, operativsystemets version, webbläsare, första åtkomstkälla, registreringstid, språk, IP-adress.
BeställningsinformationDetaljer om ditt köp, inklusive förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, ID-nummer, adress, fakturauppgifter.
BetalningsinformationBekräftelse från våra tredjepartsleverantörer för betalning i relation till betalningsstatus för din beställning (inklusive återbetalningen av din deposition), bankkontonummer.
Information om Finansiella TjänsterBilkonfiguration och bilpris, förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om finansieringsförfrågan (inklusive ordernummer, handpenning, tid för finansiering/antal avbetalningar, slutbetalning, inkluderar körsträcka angivet som km per år).
Tidsbokningsinformation för Provkörning

Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer.

Om du anger det: din körhistorik / erfarenhet, ditt postnummer, land, plats för utställningslokal, provkörningsadress, tid för bokning, önskad bilmodell.

Information om BilpreferenserFörnamn, efternamn, e-postadress, adress, föredragen bilserie, föredragen bilmodell, föredraget köpdatum, föredraget inköpssätt.
BilinformationBilens registreringsnummer, fordonsidentifieringsnummer (VIN) och bilens miltal.
RöstinspelningsinformationInspelningar av dina samtal med vårt call centre service team.

Hur använder vi denna information och vad är den rättsliga grunden för denna användning?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

ÄndamålRättslig grund
Vi samlar in och använder Identifierings- och Kontaktuppgifter, Beställningsinformation, Bilinformation och Betalningsinformation för att skicka servicemeddelanden till dig och hålla dig informerad om din beställning.Nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.
Vi samlar in och använder Identifierings- och Kontaktuppgifter, Beställningsinformation, Betalningsinformation, Analytisk information och Beteendeinformation, Tidsbokningsinformation för Provkörning, Information om Bilpreferenser och Bilinformation för att kunna tillhandahålla kundservicesupport till dig genom vårt call centre inklusive frågor om bildelar, garantier och återbetalningar.Nödvändigt för att vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett avtal med dig eller nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.
Vi samlar in och använder Röstinspelningsinformation som en del av samtalen mellan dig och vårt call centre services team för att säkerställa kvalitén på service och för att förbättra våra tjänster.Ditt samtycke när sådant samtycke krävs och inhämtas.
Vi kommer att samla in och använda Marknadsföringsinformation för att skicka direktmarknadsföring till dig avseende våra relevanta produkter och tjänster, eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls av oss, våra dotterbolag och noggrant utvalda partners.Ditt samtycke när sådant samtycke krävs och inhämtas samt i övrigt vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster till våra existerande kunder.
Om du har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring till dig har vi en rättslig förpliktelse att föra ett register över detta.
Vi kommer att samla in och analysera din Analytiska information och Beteendeinformation för att hantera och driva våra ZEEKR-plattformar, inklusive för att hålla plattformarna uppdaterade och relevanta och för att utveckla vår verksamhet, förbättra våra call centre services och vår marknadsföringsstrategi.Ditt samtycke när sådant samtycke krävs och inhämtas samt i övrigt vårt berättigade intresse av att driva vår webbplats och förbättra dess funktion.
Vi kommer att samla in och använda din Identifierings- och Kontaktinformation, Leveransinformation, Marknadsföringsinformation, Analytiska information och Beteendeinformation, Enhetsinformation för våra verksamhetsändmål, så som att logga in på webbplatsen.Ditt samtycke när sådant samtycke krävs och inhämtas.
Vi kommer att samla in och använda Identifierings- och Kontaktinformation, Beställningsinformation, Bilinformation och Betalningsinformation för att uppfylla din förfrågan om produkter och tjänster (inklusive reparations- och underhållstjänster).Nödvändigt för att vidta åtgärder på din förfrågan innan vi ingår vårt avtal med dig eller nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.
Vi samlar in och använder din Betalningsinformation för att hjälpa dig att genomföra din beställning eller förfrågan om återbetalning av din deposition, en återbetalning av din order, och månadsvisa betalningar.Nödvändigt för att vidta åtgärder på din förfrågan innan vi ingår vårt avtal med dig.
Vi samlar in och använder din Information om Finansiella Tjänster för att hjälpa dig med din begäran om billån eller billeasing.Nödvändigt för att vidta åtgärder på din förfrågan innan vi ingår vårt avtal med dig eller om vi inte ingått ett avtal med dig, vårt berättigade intresse av att erbjuda dig finansieringsalternativ från tredje part på din begäran.
Vi samlar in och använder din Tidsbokningsinformation för Provkörning för att bekräfta att din bokning av ett provkörningstillfälle och för att ge dig ytterligare serviceinformation om din bokning.Nödvändigt för att vidta åtgärder på din förfrågan innan vi ingår vårt avtal med dig.

Det finns tillfällen när vi har ett berättigat intresse av att använda dina uppgifter. Vårt berättigade intresse kommer att variera beroende på vad vi använder dina uppgifter till och vi förklarar ovan vad intresset är och hur det förhåller sig till den behandling som vi utför. När vi behandlar personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse har vi – i enlighet med dataskyddslagstiftningen – genomfört ett balanstest för att dokumentera våra intressen, för att ta hänsyn till vilken påverkan behandlingen kommer att få på individer och för att avgöra om enskildas intressen väger tyngre än våra intressen av att behandlingen äger rum. Du kan få mer information om detta balanstest genom att använda dig av kontaktuppgifterna i slutet av policyn.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi delar dina uppgifter med följande kategorier av mottagare:

PersonuppgiftskategoriKategori av mottagareVarför?
Identifierings- och Kontaktinformation, Leveransuppgifter, Marknadsföringsinformation, Beställningsinformation, Analytisk information och Beteendeinformation, Tidsbokningsinformation för Provkörning, Information om Bilpreferenser, Bilinformation och Röstinspelningsinformation ZEEKR gruppbolagFör att driva, förbättra och utveckla de tjänster som tillhandahålls på ZEEKR-plattformarna till dig och för att tillhandahålla tjänster utanför ZEEKR-plattformarna så som våra call centre services. och reparations- och underhållstjänster.
Identifierings- och kontaktinformation, Leveransuppgifter, Marknadsföringsinformation, Analytisk information och Beteendeinformation, Enhetsinformation, Beställningsinformation, Betalningsinformation, Tidsbokningsinformation för Provkörning, Information om Bilpreferenser, Bilinformation och Röstinspelningsinformation Tredjepartsleverantörer av tjänster (så som vår e-handelsplattform i samband med orderläggning, vår app för säljassistent som möjliggör insamling av information från dig i butik, Salesforce i samband med tillhandahållande av tjänster för hantering av kundrelationer, betalningsleverantörer i samband med betalning av beställningar; Guance Cloud vår leverantör av molntjänster för hosting; och Google Ireland Ltd. och Google LLC för Googles tjänster (mer information finns nedan)) Vi använder andra företag och individer för att utföra funktioner för vår räkning. Exempel på detta är webbhotell och underhåll, hantering av kundrelationer, identitetskontroll, fullgörande av beställningar av produkter eller tjänster, skicka post och e-post; molntjänster för hosting; för Googles tjänster, se detaljer nedan.
Information om Finansiella Tjänster Tredjepartsleverantörer av finansiella tjänster för billån och billeasing. För att möjliggöra leverantören av finansiella tjänster att tillhandahålla ett billån eller ett leasingavtal på din begäran.

Dit vi överför dina personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras på en destination utanför EU/EES. På grund av vår verksamhets globala karaktär kommer dina personuppgifter att lämnas ut till tjänsteleverantörer utanför EU och EES, i synnerhet till USA och Kina, för att hjälpa oss med hosting och underhåll av webbplatsen. Där dessa platser inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd, säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda överföringen av dina personuppgifter till dessa länder.

KategoriMekanismLand

Som en del av Googles tjänster: Analytisk information och Beteendeinformation

Enhetsinformation

EU SCCs USA för Googles tjänster (se detaljer nedan)
Underhållsinformation EU SCCs Kina

En kopia av den relevanta mekanismen kan erhållas för din granskning på begäran genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google LLC ("Google"), representerad i Europa av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som låter oss bädda in spårnings- eller statistiska verktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager tjänar till att hantera och tillhandahålla de verktyg som är integrerade via den. Google Tag Manager behandlar dock din IP-adress, som även kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Användningen av Google Tag Manager baseras på ditt samtycke enligt Art. 6.1 (a). Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden i cookie-bannern.

Mottagaren av uppgifterna är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google LLC förbinder sig att följa EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter. Du uppmanas att besöka Googles integritetspolicy för att ta reda på mer om hur Google behandlar dina personuppgifter.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, representerad i Europa av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. I detta avseende har vi slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med art. 28 GDPR.

Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

På våra vägnar kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med någon annan data som innehas av Google.

IP-adresser förkortas eller maskeras så snart data tas emot av Google Analytics och innan den lagras eller bearbetas. Uppgifterna raderas efter 2 år.

Vi använder endast Google Analytics med ditt samtycke enligt Art. 6.1 (a). Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden i cookie-bannern.

Mottagaren av uppgifterna är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google LLC förbinder sig att följa EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter. Du uppmanas att besöka Googles integritetspolicy för att ta reda på mer om hur Google behandlar dina personuppgifter.

Dina val och rättigheter

Du har följande rättigheter:

RättighetSammanfattning
Rätt till informationGör det möjligt för dig att få information om ifall vi behandlar dina personuppgifter
Rätt till tillgångGör det möjlighet för dig att få en kopia av dina personuppgifter
Rätt till rättelseGör det möjligt för dig att korrigera eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig
Rätt till raderingGör det möjligt för dig att be oss att radera dina personuppgifter under vissa omständigheter
Rätt till begränsning av behandlingGör det möjligt för dig att be oss att stoppa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter
Rätt att göra invändningarGör det möjligt för dig att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av våra berättigade intressen (eller en tredje parts), inklusive behandling för direktmarknadsföringsändamål - din invändning kommer att beaktas, och vi kommer att upphöra med att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte är tvungna att fortsätta behandlingen eller behandlingen behövs för att utöva eller försvara rättsliga anspråk som kan väckas av eller mot oss
Rätt till dataportabilitetGör det möjligt för dig att begära att vi överför personuppgifter som du har lämnat till oss, till en tredje part, eller att vi ger dig en kopia av uppgifterna så att du kan överföra dessa till en tredje part, när det är tekniskt möjligt

Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi är skyldiga enligt lag, eller har tvingande berättigande intressen, att behålla.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan eller använd kontaktformuläret på OneTrusts för registrerades rättigheter.

När vi förlitar oss på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserad på ditt samtycke innan dess återkallande. Vi kan dock ha andra rättsliga grunder för behandlingen av dina uppgifter för andra ändamål, såsom de som anges ovan.

I vissa fall kan vi skicka direktmarknadsföring till dig utan ditt samtycke, när vi förlitar oss på våra berättigade intressen. Du har en absolut rätt att när som helst välja bort direktmarknadsföring eller profilering som vi utför för direktmarknadsföringsändamål. Du kan göra detta genom att följa instruktionerna i kommunikationen skickad från oss när detta är ett elektroniskt meddelande, eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet i det land där du är bosatt, det land där du har din arbetsplats eller det land där den påstådda överträdelsen har ägt rum. En lista över dataskyddsmyndigheter i EU/EES finns tillgänglig här. För länder utanför EU, se webbplatsen för din lokala dataskyddsmyndighet.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter från förlust, missbruk, avslöjande, ändring, otillgänglighet, obehörig åtkomst och förstörelse och upprätthåller sekretessen för dina personuppgifter. Detta säkerställs genom användning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi väljer våra säkerhetsåtgärder med beaktande av den senaste tekniken, kostnaden för implementering och arten, omfattningen, sammanhanget och ändamålen med behandlingen såväl som risken för, med varierande sannolikhet och svårighetsgrad, för enskilda personers rättigheter och friheter och kontinuerlig förbättring av dem.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behåller de personuppgifter vi samlar in endast så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifterna eller i enlighet med vad som krävs enligt lag.

När vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke, behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att upphöra med behandlingen och under en kort period därefter (för att vi ska kunna beakta dina önskemål). Vi för även ett register över att du har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring till dig eller att behandla dina uppgifter så att vi kan respektera din begäran i framtiden.

Avseende användningen och lagringstiden för cookies, läs vår Cookie Policy som finns tillgänglig här Cookie Policy.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna Integritetspolicy när som helst, och vi kommer att förse dig med en ny Integritetspolicy vid väsentliga uppdateringar. Vi kan även från gång till annan meddela dig på andra sätt om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är ZEEKR EU B.V., organisationsnummer 88529789, med adressen Jachthavenweg 112, 1081 KJ Amsterdam, the Netherlands.

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller vill kontakta oss av någon anledning som relaterar till vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataprivacy@zeekr.eu.

Allmänna Villkor

BAKGRUND

ZEEKR EU B.V, org. nr. 88529789, med adress Jachthavenweg 112, 1081 KJ Amsterdam, the Netherlands (”ZEEKR”, "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller och driver hemsidan https://zeekr.eu (”Hemsidan”).

Detta dokument innehåller ZEEKR’s allmänna villkor för Hemsidan (”Allmänna Villkor”). De Allmänna Villkoren gäller mellan ZEEKR och användarna av Hemsidan (”Användare”, "du" eller ”dig”).

När du använder vår Hemsida, måste du godkänna de Allmänna Villkoren. Vi ber dig att läsa igenom de Allmänna Villkoren noggrant innan du börjar använda Hemsidan. Om du inte accepterar de Allmänna Villkoren, vänligen avstå från att använda Hemsidan.

1. FÖRHÅLLNINGSREGLER

1.1 När du använder Hemsidan får du inte:

 • (a) agera i strid mot de Allmänna Villkoren;
 • (b) ladda upp innehåll som är skadligt eller gör intrång i någon annans rättigheter;
 • (c) obehörigen bereda dig tillgång till servrar eller databaser som används för driften av vår Hemsida; eller
 • (d) utöva s.k. ”screen scraping” av innehållet på Hemsidan.

2. ANVÄNDARKONTO

 1. 2.1

  För att komma åt vissa delar och funktioner på Hemsidan måste du skapa ett användarkonto ("Användarkonto") och logga in på det.

 2. 2.2

  Om du väljer att skapa ett Användarkonto får e-postadressen och lösenordet som du väljer som inloggningsuppgifter inte vara skadligt, kränkande, sexuellt explicit, utgöra intrång i någon immateriell äganderätt eller inkräkta på personlig integritet.

 3. 2.3

  När du skapar ditt användarkonto kommer du att bli ombedd att lämna viss information om dig själv. Läs vår integritetspolicy som finns på https://zeekr.eu/sv-se/policy innan du skapar ett Användarkonto.

 4. 2.4

  Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt Användarkonto till tredje part eller tillåta tredje part att använda Hemsidan via ditt Användarkonto. Du ansvarar för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst av obehöriga personer. Om du har anledning att tro att någon tredje part har fått tillgång till ditt Användarkonto måste du omedelbart informera oss.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 1. 3.1

  ZEEKR och dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Hemsidan och dess innehåll, inklusive men ej begränsat till dokument, filer, text, bilder, grafik och produkter som finns på Hemsidan. Inget i dessa Allmänna Villkor utgör ett överförande av äganderätten till dig avseende immateriella rättigheter till Hemsidan och/eller dess innehåll.

 2. 3.2

  Hemsidan och dess innehåll är skyddade av upphovsrättslagar. Reproduktion av Hemsidan och dess innehåll förutom vad som är tillåtet enligt lag är förbjudet.

4. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

 1. 4.1

  Om du tillför innehåll till Hemsidan, till exempel kommentarer eller frågor, är du ensamt ansvarig för detta innehåll. Det innehåll du tillför till Hemsidan kommer att behandlas utan sekretess och vi gör inget anspråk på äganderätten till sådant innehåll.

 2. 4.2

  Du upplåter härmed uttryckligen till ZEEKR en global, icke-exklusiv, överförbar och vidarelicensierbar rätt att fritt använda, redigera eller ta bort innehåll som du tillför på Hemsidan, utan förgående meddelande, samtycke och/eller ersättning till dig. Sådan användning kan ske i vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, återanvändning, röjande, överföring, publicering och sändning av hela eller delar av innehållet, i vilket medium och på vilket sätt som helst, nu känt eller senare utvecklat, på denna Hemsida eller på annat vis. Oavsett detta, lämnar vi ingen garanti för att vi kommer att använda, redigera eller radera innehåll som tillförts av dig.

5. VÅRT ANSVAR

 1. 5.1

  ZEEKR ansvarar inte för beslut som du vidtar på grundval av innehållet på Hemsidan. Innehållet på Hemsidan är allmänt och inte avsett som råd eller rekommendationer till dig.

 2. 5.2

  Hemsidan och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick” och ZEEKR ger inte några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende Hemsidan eller dess innehåll.

 3. 5.3

  I den utsträckning som tillåts enligt lag friskriver vi oss allt ansvar för skada och förlust avseende din användning av Hemsidan och dess innehåll, inklusive men ej begränsat till, oförmågan att använda Hemsidan och dess innehåll.

 4. 5.4

  ZEEKR kan länka till externa webbplatser på Hemsidan. Vi är inte ansvariga för dessa webbplatser eller dess innehåll.

6. PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter om dig när du använder Hemsidan. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, vänligen läs vår privacy policy tillgänglig här: https://zeekr.eu/sv-se/policy.

7. ÄNDRINGAR

ZEEKR har rätt att ändra Hemsidan, dess innehåll och/eller de Allmänna Villkoren utan föregående meddelande. En sådan ändring kommer att träda i kraft omedelbart.

8. HELA AVTALET, AVSTÅENDE OCH VERKSTÄLLIGHET

 1. 8.1

  Dessa Allmänna Villkor och vår integritetspolicy, samt varje ändring eller modifiering därav från tid till annan, ska tillsammans utgöra hela avtalet mellan dig och oss avseende användningen av Hemsidan.

 2. 8.2

  Vår underlåtelse att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Allmänna Villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

 3. 8.3

  Om någon del av dessa Allmänna Villkor anses ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, ska den delen verkställas i största möjliga utsträckning så att avsikten med dessa Allmänna Villkor bibehålls, och de andra delarna ska förbli fullt giltiga och verkställbara.

9. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor avseende Hemsidan, tveka inte att kontakta oss på website@zeekr.eu.

10. GÄLLANDE LAG OCH TVISTER

 1. 10.1

  Dessa Allmänna Villkor regleras av nederländsk lag, exklusive dess lagvalsklausuler. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska inte tillämpas. Tvister gällande dessa Allmänna Villkor ska exklusivt avgöras av domstolen i Amsterdam, Nederländerna.

 2. 10.2

  Den Europeiska Kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som kan nås på www.ec.europa.eu/consumers/odr. ZEEKR är inte skyldig eller inställsam till att delta i ett tvistlösningsförförande inför en konsumentskiljnämnd.

Impressum

Företagsnamn och adress

ZEEKR EU B.V.

Jachthavenweg 112, 1081 KJ Amsterdam

the Netherlands

Behöriga firmatecknare(s)

Mr. S. Fotinos

Organisationsnummer

Organisationsnummer (Nederländska handelskammaren): 88529789

Säte: Amsterdam

Momsregistreringsnummer

NL864670795B01

Email

website@zeekr.eu

Europeisk onlineplattform för tvistlösning för konsumenter

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Allmänna villkor

https://zeekr.eu/sv-se/policy?type=terms_of_use

Garantivillkor

(Version 1.0)

1. INLEDNING OCH TILLÄMPLIGHET

ZEEKR Sweden AB, org. nr. 559425-7908 (nedan "ZEEKR") utfärdar en garanti för varje nytt ZEEKR-fordon som säljs, registreras och används i Sverige. ZEEKR tillhandahåller en begränsad garanti för nya fordon (enligt definitionen i avsnitt 4) och ytterligare garantier enligt specifikationerna i avsnitt 5.1- 5.8 nedan. Den begränsade nybilsgarantin och de ytterligare garantier som anges i dessa garantivillkor benämns nedan "Garantin".

Garantin utfärdas till dig som köper ett ZEEKR-fordon (nedan kallat "Fordon") och gäller därefter till förmån för den som äger fordonet när som helst under garantiperioden (nedan kallad "Fordonsägaren").

Denna Garanti är den enda garanti som ZEEKR lämnar för Fordonet, dess komponenter och tillhörande utrustning. ZEEKR är inte bunden av några andra garantiåtaganden än de som uttryckligen anges i denna Garanti.

Garantin gäller endast för Fordon som används, underhålls och servas i enlighet med ZEEKR:s rekommendationer och instruktioner och under förutsättning att Fordonsägaren följer de villkor som anges i denna Garanti.

Denna Garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Dessa rättigheter ersätter eller påverkar inte dina obligatoriska lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lag.

2. ÖVERFÖRING AV GARANTI

Garantin gäller till förmån för och kan endast åberopas av Fordonsägaren vid varje given tidpunkt under den tillämpliga garantiperioden. Om Fordonet överlåts till annan ägare följer Garantin med till förmån för den nya Fordonsägaren.

Att ett Fordon överförs till en efterföljande Fordonsägare påverkar inte att det fortfarande är inom den tidsperiod och körsträcka som anges i förhållande till varje garanti nedan. Överföring av Garantin kan endast ske om Fordonet fram till överföringsdatumet har använts, underhållits och servats i enlighet med ZEEKR:s rekommendationer och instruktioner och de tidigare och nuvarande Fordonsägarna har uppfyllt villkoren i denna Garanti. Detta gäller i synnerhet service av Fordonet enligt ZEEKR:s rekommendationer och anvisningar.

3. INSPEKTION FÖRE LEVERANS

Fordonet inspekteras och konditioneras enligt ZEEKR:s högkvalitativa standarder innan det levereras till dig, vilket säkerställer att du blir nöjd på lång sikt. All körsträcka som täcks av Fordonet före leveransdatumet kommer att inkluderas i körsträckegränsen för Nyfordonsgarantin.

4. ZEEKR Begränsad garanti för nya fordon

Den begränsade garantin för nya fordon täcker kostnaden för reparation eller utbyte av delar och komponenter i ditt nya Fordon som visar sig vara defekta i material eller utförande.

Den begränsade garantin för nya fordon gäller från det första registreringsdatumet för ditt nya Fordon i fem (5) år, eller tills ditt nya Fordon har uppnått en körsträcka på etthundratusen (100 000) kilometer (kilometerbegränsning tillämplig från den tjugofemte (25:e ) månaden), beroende på vad som inträffar först ("Initial Garantiperiod"), och i upp till tio (10) år från den första registreringen av ditt nya Fordon, eller tills ditt nya Fordon har körts tvåhundratusen (200 000) kilometer, beroende på vilket som inträffar först, förutsatt att villkoren för ytterligare garantiperiod är uppfyllda enligt nedan ("Ytterligare Garantiperiod").

Under den Initiala Garantiperioden får Fordonet servas på vilken verkstad som helst, förutsatt att servicen utförs i enlighet med standarder som godkänts av ZEEKR och det rekommenderade serviceschemat från ZEEKR, med användning av ZEEKR originalreservdelar eller delar av motsvarande kvalitet.

Om Fordonsägaren, efter den Initiala Garantiperioden, utför service av sitt Fordon enligt ZEEKR-standarder på en ZEEKR-verkstad (dvs. ZEEKR High Tech Service Centres eller ZEEKR mobila tjänster) eller ZEEKR-auktoriserade verkstäder, kommer Fordonsägaren att dra nytta av Ytterligare Garantiperioder på tjugofyra (24) månader eller fyrtiotusen (40 000) kilometer i taget tills Fordonet är antingen tio (10) år eller tvåhundratusen (200 000) kilometer, beroende på vad som inträffar först.

Tabellen nedan visar ZEEKR:s rekommenderade serviceschema och Garantins tillämplighet.

Servicekrav (Vid ålder eller KM, beroende på vilket som inträffar först)Beskrivning av tjänstenFordonet servas på ett ZEEKR High Tech Service Center, ZEEKR mobila tjänster eller ZEEKR auktoriserad verkstad Fordonet har servats på verkstäder som inte är auktoriserade av ZEEKR
År 2 (40 000 km)1st service JAJA
År 4 (80 000 km)2nd serviceJAJA
År 5 (100 000 km)HälsokontrollJANEJ
År 6 (120 000 km)3rd service JANEJ
År 7 (140 000 km)HälsokontrollJANEJ
År 8 (160 000 km)4th service JANEJ
År 9 (180 000 km)HälsokontrollJANEJ
År 10 (200 000 km)5th service JANEJ

5. YTTERLIGARE GARANTIER

5.1 Garanti för slitage och förslitningsdelar

Garantin för slitdelar gäller från Fordonets första registreringsdatum och löper ut två (2) år därefter. De slitdelar som omfattas av denna garanti ska specificeras av ZEEKR och inkluderar, men är inte begränsade till:

Torkarblad, säkringar och reläer, glödlampor, luftfilter, luftkonditioneringsfilter, bromsbelägg och bromsskivor, klädsel, golvmattor, nyckelbatteri och 12-voltsbatteri.

E-call batteriet har en särskild garanti på fem (5) år eller 100,000 km, beroende på vilket som inträffar först.

Garantin för slitdelar omfattar inte delar som behöver justeras eller bytas ut vid schemalagd service eller standardunderhåll, såvida inte arbetet krävs som en direkt följd av ett tillverkningsfel.

5.2 Justering av täckning

Justeringar som, enligt ZEEKR:s eget gottfinnande, är mindre ändringar av de ursprungliga fabriksmonteringarna, och justeringar som krävs som en del av inkörningsperioden, kommer att göras under justeringens täckningsperiod. Objekt som omfattas av schemalagd service eller standardunderhåll, och objekt som är undantagna i avsnitt 8 omfattas inte av justeringsskyddet.

Giltighetstiden för justeringsskyddet är tre (3) månader från Fordonets första registreringsdatum. Termen "justering" avser mindre reparationer som vanligtvis inte förknippas med byte av delar och normal schemalagd service eller standardunderhåll.

5.3 Garanti för service och delar

Garantin för servicedelar gäller från datumet för justering eller utbyte av en servicedel och upphör att gälla efter ett (1) år. Garantin för servicedelar gäller för delar som justeras eller byts ut som en del av schemalagd eller oplanerad service, standardunderhåll som faller utanför den begränsade garantin för nya fordon.

5.4 Garanti för originalreservdelar

Garantin för originalreservdelar omfattar originalreservdelar från ZEEKR som köpts från ZEEKR eller en auktoriserad ZEEKR-verkstad efter det första registreringsdatumet för ditt nya Fordon. Garantin för originalreservdelar gäller från inköpsdatumet för originalreservdelen och löper ut ett (1) år efter inköpsdatumet. För att utöva rätten till originalreservdelsgaranti måste du tillhandahålla bevis på originalreservdelens inköps- eller installationsdatum med hjälp av en faktura.

Om originalreservdelen installeras av en ZEEKR-verkstad eller en auktoriserad ZEEKR-verkstad inom ramen för den begränsade nybilsgarantin, täcks originalreservdelen istället av den begränsade garantin för nya fordon.

5.5 Garanti för originaltillbehör

Garantin för originaltillbehör (inkl. vinterhjul) omfattar ZEEKR originaltillbehör som köpts från ZEEKR, en ZEEKR-verkstad eller en auktoriserad ZEEKR-verkstad, efter det första registreringsdatumet för ditt nya Fordon, och gäller från inköpsdatumet för tillbehöret och löper ut två (2) år efter inköpsdatumet.

För att utöva rätten till garanti för originaltillbehör måste du styrka tillbehörets inköps- eller installationsdatum med hjälp av en faktura.

5.6 Garanti för färg och yta

Färg- och ytgarantin täcker fel som rör lack och/eller ytrost och gäller i fyra (4) år från det första registreringsdatumet för ditt nya Fordon eller tills ditt nya Fordon har körts åttiotusen (80 000) kilometer, beroende på vilket som inträffar först.

5.7 Garanti för korrosionsskydd

Korrosionsskyddsgarantin täcker fel som hänför sig till rostgenomslag genom någon original karosspanel av plåt och gäller i upp till tolv (12) år från det första registreringsdatumet för ditt nya Fordon eller tills ditt nya Fordon har körts tvåhundratusen (200 000) kilometer, beroende på vilket som inträffar först.

5.8 Garanti för högspänningsbatterier

Garantin för högspänningsbatterier omfattar artiklar som specificerats av ZEEKR, inklusive men inte begränsat till:

Batteripaket för högspänning. Det bör särskilt noteras att ZEEKR-laddkabeln betraktas som ett tillbehör, se avsnitt 5.4.

Garantin för högspänningsbatteriet gäller i åtta (8) år från det första registreringsdatumet för ditt nya Fordon, eller tills ditt nya Fordon har körts tvåhundratusen (200 000) kilometer, beroende på vilket som inträffar först.

OBSERVERA: Högspänningsbatterier utsätts för naturlig kapacitetsminskning på grund av åldrande och användning. Om batteriets kapacitet är lägre än 70% av dess ursprungliga status (enligt specifikation) under garantiperioden, kommer batteriet att ersättas med en ny, reparerad eller rekonditionerad enhet utan kostnad.

6. ZEEKR:S ANSVARSFÖRDELNING

6.1 Åtgärder med anledning av garantin

ZEEKR garanterar Fordonsägaren att alla åtgärder (reparationer eller utbyten) som krävs för att avhjälpa fel/defekter i material eller utförande enligt Garantin som beskrivs i både avsnitt 4 och avsnitt 5.1 - 5.8, kommer att utföras kostnadsfritt av en ZEEKR-verkstad eller ZEEKR-auktoriserad verkstad. Metoden för reparation eller utbyte ska bestämmas av ZEEKR-verkstaden eller ZEEKR-auktoriserad verkstad. Delar eller komponenter, användning och händelser som är undantagna från Garantin listas i avsnitt 8.

Analys och utvärdering av omständigheter, symptom och förhållanden under ett garantianspråk kommer att göras av ZEEKR. Endast defekter som ZEEKR anser omfattas av Garantin kommer att åtgärdas, inom en rimlig tidsperiod under normal arbetstid. Originalreservdelar och tillbehör kommer att repareras eller bytas ut av en ZEEKR-verkstad eller en auktoriserad ZEEKR-verkstad, med nya eller renoverade originalreservdelar och tillbehör efter ZEEKR:s gottfinnande. Originalreservdelar och originaltillbehör uppfyller samma design- och kvalitetsstandarder som de komponenter som ursprungligen installerades i ditt Fordon. Alla utbytta delar eller tillbehör kommer att behållas av ZEEKR och kommer inte att returneras till dig.

6.2 Förändringar i produktionen

ZEEKR förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg i fordon som tillverkas och säljs av ZEEKR utan att ådra sig någon skyldighet att göra samma eller liknande ändringar i fordon som tidigare tillverkats eller sålts av ZEEKR.

7. DITT ANSVAR

7.1 Ta emot ditt nya Fordon

Eventuella fel eller skador på Fordonets interiör eller exteriör, t.ex. på lacken eller plåten, eller andra fel eller skador som påverkar Fordonets utseende, som kan uppstå före leveransen upptäcks och korrigeras vanligtvis under inspektionsprocessen på monteringsanläggningen och inspektionen före leveransen. Om du upptäcker något av dessa problem när du tar emot ditt Fordon, måste du meddela ZEEKR utan dröjsmål.

7.2 Användning av ditt Fordon

Använd, underhåll och sköt om ditt Fordon på rätt sätt enligt ZEEKR:s rekommendationer. Mer information om hur du håller ditt Fordon i gott skick finns i den digitala instruktionsboken.

7.3 Service av ditt Fordon

Ditt Fordon måste servas regelbundet i enlighet med ZEEKR:s godkända standarder och rekommenderade serviceschema för att Garantin ska fortsätta att gälla fullt ut. Eventuella skador på eller defekter i fordonet som orsakats av service av dålig kvalitet eller felaktig service kommer inte att åtgärdas enligt Garantin. Fordonsägaren ska föra tillräckliga servicejournaler för att en ZEEKR-verkstad eller ZEEKR-auktoriserade verkstäder ska kunna bekräfta att Fordonet har servats på lämpligt sätt. Om Fordonsägaren inte för sådana register kan det hända att Fordonet inte täcks av Garantin.

ZEEKR rekommenderar att periodisk service utförs av en ZEEKR-verkstad eller en ZEEKR-auktoriserad verkstad på din bekostnad. ZEEKR-verkstäder och auktoriserade ZEEKR-verkstäder uppdateras regelbundet om varje ZEEKR-modell och är utrustade och utbildade för att tillhandahålla kvalitetsservice till ditt ZEEKR-fordon.

7.4 Färg, yta och korrosion

För att behålla giltigheten för färg- och ytgarantin och korrosionsskyddsgarantin måste du göra följande:

- Läs de medföljande underhållsinstruktionerna. Mer information om hur du håller ditt fordon i gott skick finns i instruktionsboken.

- Se till att den halvårsvisa lackinspektionen utförs och dokumenteras korrekt av ZEEKR.

- Tvätta ditt Fordon regelbundet och i enlighet med ZEEKR:s rekommendationer som anges i instruktionsboken.

- Ta omedelbart bort salt, sand, issmältningsmedel, väg- och oljetjära, trädsaft, fågelspillning och andra potentiellt skadliga material som finns på Fordonet.

- Reparera omedelbart alla skador på Fordonets ytfinish på egen bekostnad.

7.5 Anspråk på garanti

Fordonsägaren kan göra anspråk på en Garanti genom att göra en förfrågan direkt till en ZEEKR-verkstad eller ZEEKR-auktoriserad verkstad. Eventuell garantiåtgärd ska beviljas och utföras i enlighet med avsnitt 6.1 och denna Garanti.

8. UNDANTAG FRÅN GARANTIEN

Följande undantag görs från Garantin:

 1. 8.1

  Fordonets däck omfattas av däcktillverkarens garanti och inte av den begränsade garantin för nya fordon. Detta gäller även när de ursprungligen installerats på ett nytt ZEEKR-fordon. Fordonsägaren ska vända sig till däcktillverkaren för mer information om däcktillverkarens garanti.

 2. 8.2

  Om ett Fordon på något sätt modifieras från den ursprungliga tillverkarens specifikation, väsentligen återmonteras eller repareras med delar som erhållits från ett annat fordon.

 3. 8.3

  Alla mekaniska fel som täcks av något annat företag.

 4. 8.4

  Alla icke-ZEEKR originaldelar, reservdelar, tillbehör eller utrustning.

 5. 8.5

  Alla äkta/original ZEEKR-delar och arbetskostnader som uppkommit i samband med service av ditt Fordon utanför Garantin, såsom, men inte begränsat till, hjulbalansering och inriktning, strålkastarriktning, bromsbelägg och bromsskivor, filter, torkarblad, vätskor eller smörjmedel.

 6. 8.6

  Ytterligare förluster som kan orsakas av en defekt eller skadad del. Denna begränsade garanti för nya fordon täcker till exempel inte inkomstförlust, tidsförlust, hyrbil, logi, mat, besvär, användning av ett annat fordon eller andra oförutsedda skador eller följdskador som du kan drabbas av medan ditt Fordon repareras.

 7. 8.7

  Skada, förlust, kostnad eller fel som orsakas av, uppstår ur eller i samband med, men inte begränsat till, följande:
  - Felaktig användning, olycka, stöld, anlagd brand eller avsiktlig skada
  - Korrosion, industriellt nedfall, syra- eller alkaliangrepp, stenskott, kemiskt nedfall, trädsaft, fågelspillning, salt, hagel, frost, snötyngda vägar, nedsänkning i vatten, översvämning, nedsänkning i lera eller sand, storm, blixtnedslag eller andra miljöförhållanden
  - Avsaknad av korrekt service enligt ZEEKR:s rekommendationer
  - Underlåtenhet att låta reparera Fordonet så snart som möjligt efter det att en skada har blivit uppenbar
  - Användning av icke-genuina/originaldelar, -tillbehör eller -utrustning
  - Användning av olämpliga vätskor eller smörjmedel
  - Underlåtenhet att svara på en återkallelse från ZEEKR
  - Underlåtenhet att underhålla ditt fordon i ett säkert och trafiksäkert skick
  - Förändringar eller användning av experimentell utrustning

 8. 8.8

  Normal försämring av lister, färg eller andra kosmetiska föremål.

 9. 8.9

  Fordon på vilket vägmätaren har ändrats, manipulerats, kopplats bort eller bytts ut, och där det försäkrade fordonets körsträcka inte kan verifieras/bestämmas.

 10. 8.10

  Fordon som har skadats allvarligt eller som har förklarats vara totalförlust av en försäkringsgivare.

 11. 8.11

  Fordon som har använts för kommersiella ändamål, t.ex. men inte begränsat till yrkesutbildning, taxi, utryckningsfordon, tävling eller terrängkörning, motorrally, hastighets- eller varaktighetstest, eller övning inför sådana evenemang. Ditt Fordon får inte modifieras utanför tillverkarens specifikation.

 12. 8.12

  Glas som går sönder, såvida det inte beror på defekter i material eller utförande.

 13. 8.13

  Skador som orsakas av följande:
  - Felaktig reparation
  - Avsiktlig skada eller personskada
  - Uppsåtlig exponering för fara
  - Förlust eller skada på lösa föremål i ditt fordon
  - Stöld av ditt fordon
  - Deltagande i en brottslig handling
  - Alla typer av olyckor
  - Att vara påverkad av droger (om inte medicinskt övervakad) eller alkohol
  - Felaktig användning eller försummelse
  - Varje olaglig handling eller underlåtenhet
  - Krigshandlingar (inklusive, men inte begränsat till, militära explosioner) eller naturkatastrofer (inklusive, men inte begränsat till, hagel, översvämningar, stormar, eld, blixtnedslag, vulkaner eller jordbävningar)
  - Kärnvapenexplosion
  - Ljudbang
  - Radioaktivitet
  - Brist på (eller felaktig specifikation av) olja, smörjmedel, frostskyddsmedel, hydraulvätskor eller tillsatser
  - Främmande föremål som tränger in i kyl-, luftkonditionerings- eller smörjsystem
  - Användning eller nedbrytning av olja, smörjmedel, hydraulvätskor eller tillsatser som inte rekommenderas av ZEEKR

 14. 8.14

  Defekter eller fel till följd av felaktig analys eller reparation utförd av en icke ZEEKR auktoriserad verkstad.

 15. 8.15

  Skador eller fel som uppstår till följd av fortsatt användning av Fordonet efter att en felindikatorlampa (t.ex. för överhettning eller förlust av oljetryck) tänds eller annan indikation på ett mekaniskt driftsproblem blir uppenbar.

 16. 8.16

  Skador på interiören som är en följd av normalt slitage, felaktig användning, missbruk eller försumlighet. Detta gäller mjuk klädsel, stoppning och sittplatser.

9. KONTINENTAL ANVÄNDNING

Garantin tillämpas i Sverige och förlängs till kontinentala Europa* för en maximal period på sextio (60) dagar per år under förutsättning att:

- Du kontaktar ZEEKR innan något arbete utförs.

- ZEEKR kommer att utföra garantireparationer i länder där ZEEKR auktoriserade verkstäder finns eller i verkstäder tillfälligt utsedda av ZEEKR, eller erbjuda vägassistans där lämpliga garantireparationstjänster inte finns tillgängliga.

- ZEEKR betalar endast motsvarande priser och avgifter som gäller vid datumet för felet och endast om felet täcks i villkoren i den begränsade garantin för nya fordon.

- ZEEKR täcker inte kostnader, följdförluster, indirekta förluster, ekonomiska förluster, intäktsförluster eller särskilda förluster som kan uppstå till följd av en defekt i ett fordon.

* Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern (begränsat till den grekiska delen av ön), Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rep. San Marino, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Vatikanstaten; Turkiet (men endast Istanbul och väster om Bosporen), Storbritannien.

För öar på marknader som Kroatien, Grekland, Frankrike och Italien är garantin endast tillgänglig om ZEEKR har arrangemang på plats för att garantiarbete ska kunna utföras.

De yttersta randområdena i Europa (såsom Azorerna, Balearerna, Kanarieöarna, Ceuta, Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Mayotte, Melilla, Réunion, Saint Martin och den karibiska delen av Konungariket Nederländerna) är undantagna från vägassistans, även om de kan nås med färja.

10. GARANTI FÖR BILSKADA/VAGNSKADEGARANTI

Om ditt nya Fordon är registrerat i Sverige omfattas det av en Vagnskadegaranti i tre (3) år från Fordonets första registreringsdag. Vagnskadegarantin gäller om Fordonet skadas som en direkt följd av en yttre olyckshändelse som anges i tillämpliga villkor för Vagnskadegarantin, och gäller om olyckan inträffar i Sverige eller andra länder som ingår i Green Card Driving System. Fordonsägaren kommer att få betala en självriskavgift.

Villkor för ZEEKR Assist

(Version 1.0)

Dessa villkor gäller mellan en kund till ett ZEEKR-fordon ("Kunden") och ZEEKR Sweden AB, org.nr. 559425-7908("ZEEKR"), ("Villkor för ZEEKR Assist").

1. DEFINITIONER

 • "Haveri" avser händelse av haveri på Fordonet och om Fordonet på annat sätt är immobiliserat eller inte kan köras på grund av säkerhetsskäl.
 • "Fordon" betyder kundens ZEEKR-fordon.
 • "ZEEKR Assist" eller "Tjänst" avser assistans som tillhandahålls av ZEEKR Assist Partnern enligt vad som anges i dessa Villkor för ZEEKR Assist.
 • "ZEEKR Assist Partner" betyder en tredje part som auktoriserats av ZEEKR och som utför Tjänsten.

2. TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

 1. 2.1

  ZEEKR Assist ska tillhandahållas i enlighet med dessa Villkor för ZEEKR Assist efter ZEEKR:s eget gottfinnande.

 2. 2.2

  ZEEKR Assist ska tillhandahållas Kunden i händelse av ett Haveri, inklusive men inte begränsat till följande situationer:
  1. 1.

   Oväntat mekaniskt eller elektriskt haveri

  2. 2.

   Urladdat batteri

  3. 3.

   Utelåsning från Fordonet

  4. 4.

   Förlorade eller trasiga nycklar till Fordonet

  5. 5.

   Punkterade däck

  6. 6.

   Vägtrafikolycka där Fordonet är immobiliserat

  7. 7.

   Stöld, försök till stöld eller skadegörelse där Fordonet är immobiliserat eller för skadat för att köras säkert

  8. 8.

   Brand

  9. 9.

   Defekter på säkerhetsrelaterade komponenter, såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, bromssystem, vindrutetorkare, ytterbelysning och körriktningsvisare

  10. 10.

   Förlust av säkerhetsfunktion till följd av programuppdateringar eller anslutningsproblem

 3. 2.3

  ZEEKR Assist kommer att tillhandahållas 24 timmar om dygnet, alla dagar om året och ZEEKR Assist Partnern strävar efter att tillhandahålla Tjänsten så snart som möjligt efter att ha kontaktats av Kunden.

 4. 2.4

  ZEEKR Assist tillhandahålls kostnadsfritt för Kunden, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan.

3. OMFATTNING AV TJÄNSTEN

 1. 3.1

  ZEEKR Assist Partnern kommer att tillhandahålla den reparation och support som ZEEKR Assist Partnern anser vara nödvändig och lämplig för att Kunden ska kunna fortsätta köra Fordonet så snart som möjligt. Om den nödvändiga reparationen och/eller supporten tar mer än 4 (fyra) timmar, eller om ZEEKR Assist Partnern bedömer att Fordonet inte kan repareras samma dag, kommer Kunden att erbjudas ett eller flera av följande alternativ:
  1. 1.

   Transport hem

  2. 2.

   Transport till Kundens destination

  3. 3.

   Ett rum på ett lokalt hotell

  4. 4.

   Ett ersättningsfordon

 2. 3.2

  Tjänsten kan omfatta följande reparationer och support enligt de villkor som anges nedan:

  3.2.1 Reparation på plats vid vägrenen

  När det är lämpligt kommer ZEEKR Assist Partnern att ge stöd på plats vid vägrenen för att få ditt Fordon att rulla igen. Om det inte är möjligt att reparera på plats kommer Fordonet att bogseras till närmaste ZEEKR High Tech Service Centre eller ZEEKR auktoriserade verkstad.

  3.2.2 Urladdat batteri

  Vid urladdat batteri erbjuds mobil laddning om sådan finns, eller så bogseras Fordonet till närmaste laddstation eller till närmaste ZEEKR High Tech Service Centre eller ZEEKR auktoriserade verkstad. Vid laddning av högspänningsbatteri ersätter inte ZEEKR Assist kostnaden för laddningen, varken på plats eller vid laddstationen eller verkstaden.

  I händelse av startproblem på grund av urladdat 12 V-batteri kommer ZEEKR Assist Partnern att erbjuda användning av startkablar för start.

  3.2.3 Bogsering

  Om det inte är möjligt att reparera Fordonet vid vägrenen inom rimlig tid, kommer det att bogseras till närmaste ZEEKR High Tech Service Centre eller ZEEKR auktoriserade verkstad.

  3.2.4 Taxi

  Om Fordonet inte kan repareras inom fyra (4) timmar eller samma dag ersätter ZEEKR Assist taxi för dig och dina medföljande passagerare till ett belopp av motsvarande 150 Euro (inkl. moms), vid immobilisering mindre än 80 kilometer från hemmet.

  Detta alternativ kan inte kombineras med andra förmåner som anges i 3.2.5, 3.2.6 eller 3.2.7, med undantag för, när det är nödvändigt, taxi för hämtning och återlämning av ett ersättningsfordon och taxi för resa till närmaste tåg-, båt- eller färjestation/flygplats/hotell.

  3.2.5 Hotell

  Om Fordonet inte kan repareras inom fyra (4) timmar eller samma dag, täcker ZEEKR Assist hotellövernattning för dig och dina medföljande passagerare under reparationstiden, max fyra (4) nätter, med högst ett belopp motsvarande 150 Euro (inkl moms) per natt och person, vid immobilisering mer än 80 kilometer från hemmet. Om Fordonet är immobiliserat på grund av olycka, stöld, stöldförsök, vandalism eller brand, täcker ZEEKR Assist hotellövernattning en (1) natt.

  Detta alternativ kan inte kombineras med andra förmåner som anges i 3.2.4, 3.2.6 eller 3.2.7.

  3.2.6 Hyrfordon

  Om Fordonet inte kan repareras inom fyra (4) timmar eller samma dag, ersätter ZEEKR Assist dig med ett hyrfordon med standardutrustning, motsvarande ditt eget Fordon i fråga om storlek. Hyrfordonet är tillgängligt under reparationstiden, max fyra (4) arbetsdagar. Om Fordonet är immobiliserat till följd av olycka, stöld, stöldförsök, skadegörelse eller brand, tillhandahålls hyrfordonet under max en (1) arbetsdag. Övriga kostnader såsom bränsle etc. täcks inte av ZEEKR Assist. ZEEKR Assist Partnern kan inte hållas ansvarig i händelse av att ZEEKR Assist Partnern inte kan tillhandahålla ett fordon av motsvarande storlek, eller om lokala omständigheter innebär att ett hyrfordon inte är tillgängligt.

  Detta alternativ kan inte kombineras med andra förmåner som anges i 3.2.4, 3.2.5 och 3.2.7.

  3.2.7 Transport till hemmet eller Kundens destination

  Om Fordonet inte kan repareras inom fyra (4) timmar eller samma dag, täcker ZEEKR Assist tågbiljett (ekonomiklass) eller flygbiljett (ekonomiklass) om resan överstiger sex (6) timmar för att återvända hem eller fortsätta resan, för dig och dina medföljande passagerare till ett belopp av motsvarande 550 Euro (inkl moms) per person, vid immobilisering mer än 80 kilometer från hemmet. Om Fordonet är immobiliserat på grund av olycka, stöld, stöldförsök, vandalism eller brand täcker ZEEKR Assist endast tågbiljetter.

  Detta alternativ kan inte kombineras med andra förmåner som anges i 3.2.4, 3.2.5 och 3.2.6.

  3.2.8 Transport för hämtning av reparerat Fordon

  ZEEKR Assist täcker taxi för en person för att hämta det reparerade Fordonet om ZEEKR High Tech Service Centre eller den ZEEKR auktoriserade verkstaden där Fordonet repareras ligger mindre än 80 kilometer från din ort, och tågbiljett (ekonomiklass), eller båt/färja (ekonomiklass) om avståndet är mer än 80 kilometer. Om tåg-, båt- eller färjeresan är längre än sex (6) timmar erbjuds flygresa (ekonomiklass) som ett alternativ. Om Fordonets immobilisering är en följd av olycka, stöld, stöldförsök, vandalism eller brand, täcker ZEEKR Assist endast tågbiljetter om avståndet är mer än 80 kilometer.

  3.2.9 Hemsändning från utlandet

  Om Fordonet inte kan repareras av verkstaden i utlandet inom överenskommen tid, ersätts kostnaden för att transportera Fordonet och innehållet med vägtransport eller tåg från verkstaden i utlandet till ZEEKR High Tech Service Centre eller en ZEEKR auktoriserad verkstad i hemlandet.

  3.2.10 Kommersiella fordon

  Taxibilar, hyrbilar, polisbilar, ambulanser och fordon som används av körskolor har endast rätt till reparation vid vägkanten, bogsering och bärgning i terräng.

 3. 3.3

  ZEEKR Assist gäller inte för:
  1. 1.

   Fordon som deltar i motortävlingar, rallyn, hastighets- eller varaktighetsprov, övningskörning eller körs utanför officiella vägar.

  2. 2.

   Assistans som krävs till följd av krig, upplopp, uppror, politiska massdemonstrationer, plundring, användning för militära ändamål eller terroristhandlingar, jordbävningsskador, extrema väderförhållanden, atmosfäriska fenomen, nukleära transformationsfenomen eller strålning orsakad av artificiell acceleration av atompartiklar.

  3. 3.

   Haveri orsakat av avsiktlig skada eller vandalism av ägaren eller deltagande i en brottslig handling eller förseelse.

  4. 4.

   Skador till följd av ingripande av myndigheterna i det land där assistansen lämnas eller skador som orsakats av oförutsedda omständigheter.

  5. 5.

   Skador till följd av användning av Fordonet i strid med rekommendationerna i användarmanualen.

  6. 6.

   Eventuella följdkostnader och/eller skador på egendom till följd av ett Haveri.

  7. 7.

   Fordon som hålls i ett icke trafiksäkert skick eller som inte servats av ZEEKR High Tech Service Centre eller en ZEEKR godkänd verkstad i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

  8. 8.

   Utryckningsfordon.

  9. 9.

   Alla kostnader som skulle ha betalats om Haveriet inte hade inträffat, t.ex. mat, logi, taxiresor och bensin- eller vägtullsavgifter.

  10. 10.

   All service som inte tidigare godkänts av ZEEKR och/eller ZEEKR Assist Partnern.

  11. 11.

   Fordon som säljs av obehöriga återförsäljare och alla nya fordon som säljs i andra länder än de länder som omfattas är undantagna från Tjänsten, oavsett var de är registrerade.

  12. 12.

   Fordon som körs till de av ZEEKR godkända servicepunkterna är inte berättigade till Tjänsten. Undantag gäller för säkerhetsrelaterade komponenter.

  13. 13.

   Tjänster kopplade till dödsfall eller sjukhusvistelse på grund av sjukdom eller skada under resa med eller utan Fordonet.

  14. 14.

   Reparations- och reservdelskostnader samt laddningskostnader.

  15. 15.

   Juridisk rådgivning och kostnader för detta.

 4. 3.4

  ZEEKR Assist kommer att tillhandahållas oavsett var Haveriet har inträffat, till exempel på vägen, hemma eller på jobbet.

 5. 3.5

  Alla passagerare som befinner sig i Fordonet under Haveriet (föraren och de maximalt tillåtna passagerarna i det berättigade Fordonet) omfattas av Tjänsten. Husvagnar eller släpvagnar som dras av Fordonet täcks (om det sker inom tillåtligheten för Fordonet och enligt gällande lagar och regler). Hästar eller annan boskap omfattas inte av Tjänsten, men om möjligt kommer hästen eller boskapen att transporteras till en säker plats.

 6. 3.6

  Tjänsten kommer att tillhandahållas i följande länder:

  Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern (begränsat till den grekiska delen av ön), Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rep. San Marino, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Vatikanstaten; Turkiet (men endast Istanbul och väster om Bosporen), Storbritannien. Öar på marknader som Kroatien, Grekland, Frankrike och Italien omfattas om de är tillgängliga via färja.

  De yttersta områdena i Europa och områden utanför Europas kontinent (så som Azorerna, Balearerna, Kanarie-öarna, Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Mayotte, Reunion Island, Saint Martin och Karibiska Nederländerna) omfattas inte av ZEEKR Assist, även om områdena nås med färja. Ceuta och Melilla är också exkluderade.

4. KUNDENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

 1. 4.1

  Kunden ska kontakta ZEEKR Assist Partnern genom att ringa det telefonnummer som finns tillgängligt på ZEEKR:s webbplats, via ZEEKR-appen eller i enlighet med instruktioner från ZEEKR så snart som möjligt och senast 24 timmar från Haveriet för att tillhandahållas Tjänsten.
 2. 4.2

  Kunden får inte kontakta någon tredje part för vägassistans utan föregående tillstånd från ZEEKR och/eller ZEEKR Assist Partnern. ZEEKR Assist kommer inte att täcka kostnaderna för användning av icke auktoriserade vägassistanstjänster från tredje part.
 3. 4.3

  Kunden ska i händelse av Haveri vidta alla säkerhetsåtgärder enligt ZEEKR:s och/eller ZEEKR Assist Partnerns anvisningar och rekommendationer, inklusive att
  1. 1.

   Parkera Fordonet på ett säkert sätt.

  2. 2.

   Slå på varningsblinkers.

  3. 3.

   Ta på sig en varselväst (krävs enligt lag i vissa länder).

  4. 4.

   Placera varningstriangeln på rekommenderat avstånd.

  5. 5.

   Hjälpa passagerarna till en säker plats och stanna där medan ni väntar på hjälp.

 4. 4.4

  Kunden ska vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa eventuella skador på Fordonet, personer och andra föremål i samband med Haveriet.
 5. 4.5

  Kunden ska följa alla tillämpliga lokala regler och föreskrifter avseende vilka säkerhetsföremål som ska medföras i ett Fordon och vad som ska göras i en nödsituation.

5. FEL I TJÄNSTEN OCH REKLAMATIONER

 1. 5.1

  ZEEKR ansvarar inte för utförandet av Tjänsten och ansvarar inte för eventuella fel som hänför sig till utförandet av Tjänsten.

 2. 5.2

  Kunden skall snarast möjligt underrätta ZEEKR Assist Partnern om eventuella fel i Tjänsten. ZEEKR Assist Partnern har inget ansvar för fel som kunden inte meddelar ZEEKR Assist Partnern i tid.

6. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE

 1. 6.1

  Dessa Villkor för ZEEKR Assist träder i kraft på dagen för den första registreringen av Kundens Fordon och gäller i 3 (tre) år.

 2. 6.2

  Om Kunden frånträder avtalet om köp av Fordonet, eller om avtalet om köp av Fordonet på annat sätt upphör att gälla, upphör dessa Allmänna villkor för ZEEKR Assist att gälla med omedelbar verkan.

7. FORCE MAJEURE

Parterna ska befrias från varje skyldighet att ersätta den andra parten för förlust, skada eller kostnader som uppstår enligt dessa Allmänna Villkor för ZEEKR Assist på grund av en händelse utanför partens rimliga kontroll och där händelsen rimligen kan anses vara oundviklig. Sådan händelse kan till exempel vara, men är inte begränsat till, krig eller krigsliknande handlingar, myndighets restriktioner, brand, strejk, blockad, förbud, fel eller andra liknande händelser.

8. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

Dessa Allmänna Villkor för ZEEKR Assist ska regleras av svensk materiell rätt, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk med anledning av eller i samband med Tjänsten och/eller dessa Allmänna Villkor för ZEEKR Assist, eller brott mot, uppsägning eller ogiltighet av därav, ska, om det inte kan lösas mellan parterna, i första instans avgöras av Göteborgs tingsrätt. Om Kunden är konsument kan Kunden även vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, sin motororganisation eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Håll utkik efter mer information om ZEEKR.
Det verkar vara i fel format.
Skicka
Det verkar vara i fel format.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot våra elektroniska nyhetsbrev i enlighet med vår Integritetspolicy. Du kan avregistrera dig från våra nyhetsbrev när som helst.

Bekräfta din registrering

Vad roligt att du vill få uppdateringar om ZEEKR! Bara ett steg kvar! För att se till att vi har rätt e-postadress och får kontakta dig vill vi att du bekräftar din registrering genom att klicka på länken i e-postmeddelandet vi precis skickade. När du har gjort det kommer du att få våra senaste uppdateringar.

© 2024 ZEEKR och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Friskrivning: Tillgången till fordonsmodeller, -alternativ, -specifikationer och -färger kan variera mellan marknader, och ZEEKR förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Fordon kan visas med tillvalsutrustning som inte finns tillgänglig på alla marknader. Bilder och videor är endast för illustrerande syften. Den här webbplatsen regleras av ZEEKRs allmänna villkor.